ΕΔΙΠΠΑΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαχειριστική Επιτροπή Εξοχικών Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ

Στεφανή Λαζαρίδη Έλενα – Πρόεδρος
Ιωάννου Φίλιππος – Μέλος
Σολομωνίδου Μαρία – Μέλος
Παχουλίδη Καλλιόπη – Μέλος
Καρακούσιης Χαράλαμπος – Μέλος
Κυριάκου Αγγέλα – Μέλος
Περίοδοι Κενών Διαμερισμάτων
Πίνακας Κρατήσεων για το 2019 (συνεχής ενημέρωση)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Οδηγίες και Όροι προς τα μέλη – ενοικιαστές (δίνεται στα μέλη που έχουν κάνει κράτηση)
 Την ακριβή τοποθεσία των διαμερισμάτων μπορείτε να τη βρείτε στο σύνδεσμο Εξοχικά Διαμερίσματα ΕΔΙΠΠΑΚ – Πρωταράς