ΕΔΙΠΠΑΚ

From the blog

Ετήσια Γενική Εκλογική Συνέλευση

Αγαπητά μας μέλη,

Σας υπενθυμίζουμε για τη Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΠΠΑΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη την ερχόμενη Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019, στις 12:00μμ.

Η Ημερήσια Διάταξη έχει ως ακολούθως:

· Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2017-2019

· Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων / Διορισμός Ελεγκτή

· Ενημέρωση για το Σωματείο Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ / Εκλογή μελών ΔΣ Σωματείου

· Διορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ΔΣ ΕΔΙΠΠΑΚ

· Ανοικτή Συζήτηση

· Εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ

Το καταστατικό του Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ (ΣΕΜΕΔΙΠΠΑΚ) προνοεί την εκλογή τριών μελών της Συντεχνίας για συμμετοχή στο εφταμελές Συμβούλιο του ΣΕΜΕΔΙΠΠΑΚ. Ως εκ τούτου θα ζητηθεί από τα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ όπως υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του Σωματείου θα προέρχονται από το νέο ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Αναφορικά με τις εκλογές, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις στις υποψηφιότητες και ο τελικός πίνακας των υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ έχει ως εξής:

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ (Θητεία 2019 – 2021) 

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους επτά (7). Τα μέλη σημειώνουν τις προτιμήσεις τους τοποθετώντας (+), ή (×), ή (√) δίπλα από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων της επιλογής τους.

Με το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει δεξίωση.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων 03/2019

Αγαπητά μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Μάρτιο 2019, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμονή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

1. Κλόκκαρη Έλενα

2. Κελβέρη Μαρία

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως το Φεβρουάριο 2020 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμένου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων 08/2019

Αγαπητά μας μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Αύγουστο 2019, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμονή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

 1. Τζιόγκουρου Αγγελική
 2. Παπαδοπούλου Τασούλα

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως τον Ιούλιο 2020 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμένου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

 

Read More »

Εκπτωτική κάρτα-Νέα Επιχείρηση

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης αναφορικά με τη συνεργασία της ΕΔΙΠΠΑΚ με επιχειρήσεις για την παραχώρηση εκπτωτικών ωφελημάτων στα μέλη μας, σας ενημερώνουμε για την προσθήκη ακόμη μιας επιχείρησης, η οποία προσφέρει προνομιακές τιμές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το μπαράκι  «ΚΑΒΑ 72», το οποίο προσφέρει 20% έκπτωση σε όλα τα ποτά (η προσφορά αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εκπτώσεις).

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

 • Περίοδος ισχύος: 03/07/2019 – 03/07/2021

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΙΠΠΑΚ,

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

Read More »

Εξουσιοδότηση λήψης νομικών μέτρων

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε με το νομικό μας σύμβουλο την περασμένη Τετάρτη 26 Ιουνίου, σας προωθούμε συνημμένα την «Επιστολή/Εξουσιοδότηση Λήψης Νομικών Μέτρων», στην οποία καταγράφονται όλες οι επιλογές και λεπτομέρειες σχετικά με τις προσφυγές.

Με βάση το αρχικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε και με την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρωθεί ελάχιστος αριθμός 100 προσφευγόντων για την λήψη νομικών μέτρων, ο νομικός μας σύμβουλος έχει διαμορφώσει τις τελικές του χρεώσεις, οι οποίες είναι πολύ πιο κάτω από τις αρχικές και έχουν καταστεί συμφέρουσες οικονομικά, ως εξής:

  Ολική χρέωση για όλη τη διαδικασία (περιλαμβανομένων πραγματικών εξόδων) Επιπλέον αμοιβή μόνο σε περίπτωση επιτυχίας της/των προσφυγής/ων
Άσκηση μιας εκ των δύο επιλογών νομικών μέτρων €110 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) €300 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ)
Άσκηση και των δύο επιλογών νομικών μέτρων €150 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) €450 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

 

Σημειώνουμε ότι εφόσον δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 100 προσφευγόντων, θα υπάρξει αύξηση €30 και €40 αντίστοιχα στις χρεώσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

Η επιπλέον αμοιβή σε περίπτωση επιτυχίας της/των προσφυγής/ων είναι προς το νομικό. Αυτή θα επιδικαστεί από το δικαστήριο με όφελος στον κάθε ένα προσφεύγοντα (δηλαδή στον κάθε ένα από εμάς), όπως εκτιμάται, ενός ποσού της τάξεως των €600.

Σε περίπτωση αποτυχίας δεν θα καταβάλουμε έξοδα προς το νομικό αλλά προς το κράτος, με το εκτιμώμενο ποσό να είναι €300 ανά άτομο.

Καλείται ο κάθε ένας από εμάς να αποφασίσει οριστικά πλέον την οδό που θα ακολουθήσει.

Παρακαλούμε όπως το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουλίου, συμπληρώσετε και παραδώσετε τη συνημμένη «Επιστολή/Εξουσιοδότηση Λήψης Νομικών Μέτρων» στο γραφείο της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Επίσης, μέσα σε κλειστό φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται το όνομα σας, προσκομίσετε τα εξής:

 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (και οι δύο όψεις)
 2. Απόκομμα Μισθοδοσίας του μηνός Απριλίου & Μαΐου 2019
 3. Σύντομο σημείωμα με την ως σήμερα πορεία (Ημερομηνία Πρόσληψης/Θέσεις/Προαγωγές)

Η πληρωμή του ανάλογου ποσού μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου. Η ΕΔΙΠΠΑΚ θα εισπράξει τα χρήματα εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου. Όταν τα παραδώσει θα εκδοθούν ονομαστικές αποδείξεις από το δικηγορικό γραφείο τις οποίες και θα σας δώσουμε.

Κατά την πληρωμή θα χρειαστεί να συμπληρώσετε στο διοριστήριο έγγραφο (κυανό χαρτί που μας έχει προμηθεύσει ο νομικός) το ονοματεπώνυμο σας και να υπογράψετε.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δυσκολεύονται να καταβάλουν σε μία δόση ολόκληρο το ποσό που αναλογεί μέχρι την 31η Ιουλίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν μαζί μας έτσι ώστε να γίνει προσπάθεια εξεύρεσης διαφορετικής διευθέτησης.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

ΕΔΙΠΠΑΚ Εξουσιοδότηση Α1

Read More »

Akamanthea Holiday Village

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το κατάλυμα μας έχει πληροφορήσει ότι στις τιμές Β/Ο για το μήνα Ιούλιο μόνο, θα περιλαμβάνεται και το πρόγευμα.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Εξουσιοδότηση λήψης νομικών μέτρων

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια των προηγούμενων ενημερώσεων αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλούμε όπως τα αποκόμματα μισθοδοσίας που θα προσκομίσετε για την καταχώρηση αγωγής, να αφορούν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2019.

Επιπρόσθετα και λόγω έντονης φημολογίας που διαδίδεται αναφορικά με τα έξοδα που θα κληθούμε να καταβάλουμε προς το κράτος σε περίπτωση αποτυχίας, σας ενημερώνουμε ότι το ποσό των €300 που σας έχουμε αναφέρει, προκύπτει βάσει της εμπειρίας που υπάρχει στους Νομικούς κύκλους αλλά και των πρόσφατα εκδικασμένων σχετικών υποθέσεων. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει μειωμένα έξοδα σε γενικότερο επίπεδο, αυτό θα ισχύσει και στη δική μας περίπτωση.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Akamanthea Holiday Village

Έναρξη συνεργασίας της ΕΔΙΠΠΑΚ με το οργανωμένο συγκρότημα τουριστικών διαμερισμάτων “AKAMANTHEA Holiday Village” στο Λατσί

Αγαπητά μας μέλη,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη  συνεργασίας της ΕΔΙΠΠΑΚ με το οργανωμένο συγκρότημα τουριστικών διαμερισμάτων “AKAMANTHEA Holiday Village” (http://www.akamanthea.com/) στο Λατσί.

Η συμφωνία σε πρώτη φάση προνοεί την εξασφάλιση προνομιακών τιμών για τα μέλη μας για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019.

Η ΕΔΙΠΠΑΚ, ανάλογα με την ανταπόκριση των μελών της θα εξετάσει ή διερευνήσει εναλλακτική συμφωνία με την επιχείρηση για το 2020 προς όφελος των μελών της.

Λίγα λόγια για το τουριστικό συγκρότημα/χωριό

Το συγκρότημα έχει λειτουργήσει το 2000, είναι Κατηγορίας Α και βρίσκεται μεταξύ του χωριού Λατσί και της Πόλης Χρυσοχούς.  Διαθέτει 76 διαμερίσματα, τύπου στούντιο, ενός και δύο υπνοδωματίων, καθώς και οργανωμένους κοινόχρηστους χώρους.

Τα διαμερίσματα είναι πλήρως εξοπλισμένα, πλην όμως δεν είναι καινούρια.  Σε επιτόπιο έλεγχο που διεξήγαγαν μέλη του Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαμερισμάτων της ΕΔΙΠΠΑΚ, εντοπίστηκαν κάποια λειτουργικά προβλήματα (λήψη wi-fi, σήμα TV), τα οποία οι ιδιοκτήτες υποσχέθηκαν πως θα επιληφθούν άμεσα.

Το συγκρότημα είναι σχεδιασμένο στα πρότυπα «μικρού χωριού» με ένα κεντρικό κτήριο το οποίο φιλοξενεί:

 1. Υποδοχή με σαλόνι
 2. Εστιατόριο
 3. Αίθουσα Συνεδριάσεων
 4. Εσωτερική πισίνα και τζακούζι
 5. Μικρό γυμναστήριο
 6. Σάουνα

Οι εξωτερικοί χώροι περιλαμβάνουν :

 1. Πισίνα (υπάρχει και πισίνα για παιδιά)
 2. Μπαρ
 3. Μικρό κατάστημα σουβενίρ
 4. Παιδότοπο
 5. Γήπεδο τένις και Γήπεδο Μπάσκετ

Η γενική εικόνα που αποκομίζει κάποιος από τους κοινόχρηστους χώρους, την εξυπηρέτηση, τις επισιτιστικές υπηρεσίες και το περιβάλλον (κήποι, τοπιοτεχνήσεις) είναι αρκετά καλή.  Οργανωμένοι χώροι, σύγχρονη και μεγάλη πισίνα, ελκυστικό περιβάλλον, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους με επαγγελματίες animators.

Επίσης διοργανώνονται διάφορες βραδινές παραστάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων karaoke, bingo, παραδοσιακές Κυπριακές βραδιές και άλλες δραστηριότητες.

Πακέτα διαμονής

Τα πακέτα διαμονής τα οποία προσφέρει το κατάλυμα είναι τα εξής :

 1. Διανυκτέρευση (Bed Only)
 2. Διανυκτέρευση με πρόγευμα (Bed and Breakfast)
 3. Διανυκτέρευση με πρόγευμα και Δείπνο (Half Board)
 4. Διανυκτέρευση περιλαμβανομένων όλων των γευμάτων (Soft All Inclusive)

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έντυπα.

Αξιολογώντας τα πιο πάνω δεδομένα, θεωρούμε ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι αντιπροσωπευτικές και συμφέρουσες.

Κρατήσεις και πληρωμές

Στο παρόν στάδιο οι κρατήσεις καθώς και οι πληρωμές θα γίνονται απευθείας με την επιχείρηση στο τηλέφωνο 26 323500.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της ταυτότητας μέλους.

Η ΕΔΙΠΠΑΚ, τουλάχιστον για την τρέχουσα περίοδο, ενεργεί αποκλειστικά ως ο ενδιάμεσος φορέας για την εξασφάλιση των συγκεκριμένων πακέτων και δεν θα γίνεται δέκτης οποιονδήποτε παραπόνων.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

akamanthea all inclusive information english

EDIPPAK RATES 2019

Read More »

Νομικά μέτρα για τις αποκοπές

Αγαπητά μας μέλη,

Σας υπενθυμίζουμε όπως αφού επιλέξετε τη νομική οδό που θέλετε να ακολουθήσετε, συμπληρώσετε και παραδώσετε τη συνημμένη «Επιστολή/Εξουσιοδότηση Λήψης Νομικών Μέτρων» στο γραφείο της ΕΔΙΠΠΑΚ, το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουλίου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δυσκολεύονται να καταβάλουν σε μία δόση ολόκληρο το ποσό που αναλογεί μέχρι την 31η Ιουλίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν μαζί μας έτσι ώστε να γίνει προσπάθεια εξεύρεσης διαφορετικής διευθέτησης.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

ΕΔΙΠΠΑΚ Εξουσιοδότηση Α1

Read More »

Λήψη νομικών μέτρων για τις αποκοπές

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε με το νομικό μας σύμβουλο την περασμένη Τετάρτη 26 Ιουνίου, σας προωθούμε συνημμένα την «Επιστολή/Εξουσιοδότηση Λήψης Νομικών Μέτρων», στην οποία καταγράφονται όλες οι επιλογές και λεπτομέρειες σχετικά με τις προσφυγές.

Με βάση το αρχικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε και με την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρωθεί ελάχιστος αριθμός 100 προσφευγόντων για την λήψη νομικών μέτρων, ο νομικός μας σύμβουλος έχει διαμορφώσει τις τελικές του χρεώσεις, οι οποίες είναι πολύ πιο κάτω από τις αρχικές και έχουν καταστεί συμφέρουσες οικονομικά, ως εξής:

  Ολική χρέωση για όλη τη διαδικασία (περιλαμβανομένων πραγματικών εξόδων) Επιπλέον αμοιβή μόνο σε περίπτωση επιτυχίας της/των προσφυγής/ων
Άσκηση μιας εκ των δύο επιλογών νομικών μέτρων €110 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) €300 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ)
Άσκηση και των δύο επιλογών νομικών μέτρων €150 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) €450 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

 

Σημειώνουμε ότι εφόσον δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 100 προσφευγόντων, θα υπάρξει αύξηση €30 και €40 αντίστοιχα στις χρεώσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

Η επιπλέον αμοιβή σε περίπτωση επιτυχίας της/των προσφυγής/ων είναι προς το νομικό. Αυτή θα επιδικαστεί από το δικαστήριο με όφελος στον κάθε ένα προσφεύγοντα (δηλαδή στον κάθε ένα από εμάς), όπως εκτιμάται, ενός ποσού της τάξεως των €600.

Σε περίπτωση αποτυχίας δεν θα καταβάλουμε έξοδα προς το νομικό αλλά προς το κράτος, με το εκτιμώμενο ποσό να είναι €300 ανά άτομο.

Καλείται ο κάθε ένας από εμάς να αποφασίσει οριστικά πλέον την οδό που θα ακολουθήσει.

Παρακαλούμε όπως το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουλίου, συμπληρώσετε και παραδώσετε τη συνημμένη «Επιστολή/Εξουσιοδότηση Λήψης Νομικών Μέτρων» στο γραφείο της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Επίσης, μέσα σε κλειστό φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται το όνομα σας, προσκομίσετε τα εξής:

 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (και οι δύο όψεις)
 2. Απόκομμα Μισθοδοσίας του μηνός Απριλίου & Μαΐου 2019
 3. Σύντομο σημείωμα με την ως σήμερα πορεία (Ημερομηνία Πρόσληψης/Θέσεις/Προαγωγές)

Η πληρωμή του ανάλογου ποσού μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου. Η ΕΔΙΠΠΑΚ θα εισπράξει τα χρήματα εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου. Όταν τα παραδώσει θα εκδοθούν ονομαστικές αποδείξεις από το δικηγορικό γραφείο τις οποίες και θα σας δώσουμε.

Κατά την πληρωμή θα χρειαστεί να συμπληρώσετε στο διοριστήριο έγγραφο (κυανό χαρτί που μας έχει προμηθεύσει ο νομικός) το ονοματεπώνυμο σας και να υπογράψετε.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

ΕΔΙΠΠΑΚ Εξουσιοδότηση Α1

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων 07/2019

Αγαπητά μας μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Ιούλιο 2019, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμονή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

 1. Χρίστου Άννα
 2. Χατζηλοΐζου Βίκη

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως τον Ιούνιο 2020 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμένου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

 

Read More »

Κλήρωση για Πολιτιστικό Φεστιβάλ ΠΚ

Αγαπητά μας μέλη,

Σας ενημερώνουμε, ότι, στα πλαίσια της συνεχούς προσφοράς προς τα μέλη της συντεχνίας μας, έχουμε εξασφαλίσει πέντε (5) διπλές προσκλήσεις για το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, τις οποίες και έχουμε παραχωρήσει μέσω κλήρωσης στα ακόλουθα μέλη:

 1. Χριστοδούλου Αλέκος
 2. Μαραγκού Μαρία
 3. Μουσικού Βασιλική
 4. Δίπλαρου Παυλίνα
 5. Ανδρέου Κ. Ανδρέας

Οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Φεστιβάλ βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται στις 15 Ιουλίου 2019, προσφέροντας πλούσιο πρόγραμμα με ποικίλη θεματολογία προς το κοινό. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ,

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

Read More »