ΕΔΙΠΠΑΚ

Ενημερωτικό Δελτίο

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Σας καλωσορίζω στο 6ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου της Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΔΙΠΠΑΚ). Τα άρθρα στο παρόν τεύχος δίνουν την ευκαιρία να ενημερωθείτε σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΙΠΠΑΚ, αλλά και για τις μέχρι τώρα ενέργειες του. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για ακόμη μια φορά η Ενότητα «Πρόσωπα», όπου με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε συνέντευξη του κ. Φίλιππου Παττούρα, ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στα μέλη της συντεχνίας αλλά και ευρύτερα, ο οποίος κατά τη μακρόχρονη θητεία του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου επέδειξε μάχιμη και ουσιαστική συνδικαλιστική δράση, με απτά επιτεύγματα που διήρκησαν και διαρκούν στο χρόνο.

Περισσότερα εδώ

Read More »

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Σας καλωσορίζω στο πέμπτο ενημερωτικό μας δελτίο, στο οποίο φιλοξενούνται ενημερωτικά άρθρα για τα θέματα που απασχολούν τη συντεχνία και αφορούν στο διοικητικό προσωπικό, για τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΙΠΠΑΚ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10/4/2014, καθώς και άρθρα γενικότερου ενδια-φέροντος, μη εξαιρουμένης της καθιερωμένης ενημέρωσης σας για τις εκδηλώσεις της συντεχνίας.
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο μας βρίσκει δυστυχώς σε μια κατάσταση μεγάλου προβληματισμού για τα θέματα που αφορούν στο διοικητικό προσωπικό. Είναι πλέον πασιφανές ότι η διοίκηση του Πανεπιστημίου δεν ενεργεί με τρόπο που να προσδίδει στο διοικητικό προσωπικό τη σημασία που του αξίζει ως μιας σημαντικής συνιστώσας της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά ούτε και εκφράζει έμπρακτα το γνήσιο ενδιαφέρον της για επίλυση των προβλημάτων που διαχρονικά αντιμετωπίζει το διοικητικό προσωπικό.

Περισσότερα εδώ

Read More »

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στο ενημερωτικό μας δελτίο, το πρώτο του 2014, στις σελίδες του οποίου φιλοξενούνται όπως πάντα ενδιαφέροντα άρθρα τόσο για συνδικαλιστικά όσο και για άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Σημαντικό μέρος του παρόντος ενημερωτικού δελτίου είναι αφιερωμένο στην αγορά των παραθεριστικών διαμερισμάτων στον Πρωταρά, η οποία είχε επιτυχή κατάληξη. Τα διαμερίσματα έχουν ήδη εξοπλιστεί και είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν τους πρώτους ενοίκους από το Μάρτιο 2014.

Περισσότερα εδώ

Read More »

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Η στασιμότητα στα πλείστα εργασιακά ζητήματα που μας απασχολούν ως συντεχνία, πέρα από ανησυχητική, αποτελεί δυστυχώς σημάδι των καιρών. Η σημερινή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από ασάφεια και οπισθοδρόμηση σε βασικά εργασιακά ζητήματα.
Παρόλο το ζοφερό τοπίο, δεν μπορούμε παρά να χαιρετίσουμε την πρόθεση του Πανεπιστημίου Κύπρου να αρχίσει διαβουλεύσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους, για τη δημιουργία ταμείου προνοίας για όλους τους εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο σύνταξης.

Περισσότερα εδώ

Read More »

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Είμαστε και πάλι κοντά σας με το ενημερωτικό μας δελτίο ανανεωμένο με νέα μορφή και συντακτική επιτρο-πή. Το ενημερωτικό δελτίο αποτελεί ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας της ΕΔΙΠΠΑΚ με τα μέλη της, το οποίο θα ενημερώνει σε τακτική βάση για θέμα-τα πρώτιστα συνδικαλιστικά καθώς και για άλλα γενικότερου ενδιαφέρο-ντος που έχουν σχέση τόσο με το Πανεπιστήμιο όσο και με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζει και δραστη-ριοποιείται ο καθένας από εμάς.

Περισσότερα εδώ

Read More »

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Σας καλωσορίζω στη νέα και ανανεωμένη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου (ΕΔ) της ΕΔΙΠΠΑΚ. Το ΕΔ αποτελεί ένα μόνο κρίκο στην προσπάθεια μας να κρατήσουμε τα μέλη μας ενημερωμένα για όλα όσα συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιο και που αφορούν το Διοικητικό Προσωπικό. Η ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, blog κ.λπ.), που είτε ήδη λειτουργούν είτε είναι υπό κατασκευή και ανανέωση αποτελούν επιπρόσθετα μέσα ενημέρωσης. Υπενθυμίζω ότι η λειτουργός της ΕΔΙΠΠΑΚ είναι στη διάθεση σας από τις 9:00 π.μ. μέχρι και τις 2:00 μ.μ.
Προσωπικά έχω, επίσης, καθιερώσει άτυπες συναντήσεις με οιονδήποτε το επιθυμεί κάθε Τετάρτη από τις 12:00 μέχρι τις 2:30 μ.μ. για ενημέρωση σε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί.

Περισσότερα εδώ

Read More »