ΕΔΙΠΠΑΚ

Όροι Χρήσης Εκπτωτικής Κάρτας

Η ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΔΙΠΠΑΚ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ!

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΟΡΘΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 1. Η Κάρτας Μέλους εκδίδεται αποκλειστικά από την ΕΔΙΠΠΑΚ, είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβάζεται σε τρίτους προς εκμετάλλευση.
 2. Οι πάροχοι των εκπτώσεων – προσφορών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την πολιτική ταυτότητα των μελών για την απόδοση της προσφοράς.
 3. Η επίδειξη της Κάρτας Μέλους από τα μέλη πρέπει να γίνεται πριν την έκδοση της απόδειξης.
 4. Σε περίπτωση που ζητείτε αριθμός τηλεφώνου για ταυτοποίηση, να δίνετε ο αριθμός τηλεφώνου της ΕΔΙΠΠΑΚ 22894440.
 5. Οι εκπτώσεις και προσφορές είναι προς τα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ και την οικογένειά τους (Σύζυγοι και παιδιά).
 6. Οι εκπτώσεις και προσφορές προς τα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ δεν λειτουργούν αθροιστικά με οποιαδήποτε άλλη προσφορά του καταστήματος. Τα μέλη καρπώνονται τις εκπτώσεις που αναγράφονται παρακάτω και δεν δικαιούνται να ζητήσουν περαιτέρω προσφορά προφασιζόμενοι την Κάρτας Μέλους της ΕΔΙΠΠΑΚ .
 7. Οι εκπτώσεις αφορούν τις πραγματικές τιμές των προϊόντων και δεν ισχύουν για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι ήδη σε έκπτωση ή προσφορά από τα καταστήματα.
 8. Τυχόν έλλειψη συνεργασίας ή αθέτηση συμφωνίας από μέρους των καταστημάτων πρέπει να καταγγέλλεται στην ΕΔΙΠΠΑΚ επώνυμα προς διευκρίνιση. Ανώνυμες καταγγελίες ή δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα λαμβάνονται υπόψιν για την παρέμβαση της ΕΔΙΠΠΑΚ.
 9. Για οτιδήποτε προκύψει που δεν αναφέρεται στους παραπάνω όρους, υπεύθυνο για την διευθέτηση του είναι το ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ και μόνο.

Όροι χρήσης για τα μέλη – κατόχους της κάρτας μέλους της ΕΔΙΠΠΑΚ

 1. Το μέλος της ΕΔΙΠΠΑΚ αποκτά την Κάρτα Μέλους ΕΔΙΠΠΑΚ νοουμένου ότι καταβάλλει την εισφορά του προς τη Συντεχνία.
 2. Ο κάτοχος Κάρτας Μέλους ΕΔΙΠΠΑΚ δικαιούται τις ειδικές παροχές και προνόμια από τις εταιρίες που έχουν συμβληθεί με την Συντεχνία.
 3. Ο κάτοχος Κάρτας Μέλους ΕΔΙΠΠΑΚ για να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια της, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΔΙΠΠΑΚ και των συνεργαζομένων με αυτή επιχειρήσεων, θα πρέπει να επιδείξει την εκπτωτική κάρτα ΕΔΙΠΠΑΚ πριν από την αγορά και κατά την πληρωμή του λογαριασμού οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας από την επιχείρηση.
 1. Ο κάτοχος Κάρτας Μέλους ΕΔΙΠΠΑΚ υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων κλπ.
 2. Η Κάρτα Μέλους ΕΔΙΠΠΑΚ δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος της δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Ο κάτοχος της κάρτας δικαιούται να απολαύσει τις εκπτώσεις, παροχές και προνόμια όπως αυτά συμφωνούνται μεταξύ της ΕΔΙΠΠΑΚ και των συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.