ΕΔΙΠΠΑΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαχειριστική Επιτροπή Εξοχικών Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ

Κωνστανίνου Μάριος – Πρόεδρος
Ιωάννου Φίλιππος – Μέλος
Κυριάκου Αγγέλα – Μέλος
Λαζαρίδη Στεφανή Έλενα – Μέλος
Κέστωρας Γιαννάκης – Μέλος
Περίοδοι Κενών Διαμερισμάτων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Οδηγίες και Όροι προς τα μέλη – ενοικιαστές (δίνεται στα μέλη που έχουν κάνει κράτηση)
 Την ακριβή τοποθεσία των διαμερισμάτων μπορείτε να τη βρείτε στο σύνδεσμο Εξοχικά Διαμερίσματα ΕΔΙΠΠΑΚ – Πρωταράς