ΕΔΙΠΠΑΚ

From the blog

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Σας καλωσορίζω στο πέμπτο ενημερωτικό μας δελτίο, στο οποίο φιλοξενούνται ενημερωτικά άρθρα για τα θέματα που απασχολούν τη συντεχνία και αφορούν στο διοικητικό προσωπικό, για τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΙΠΠΑΚ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10/4/2014, καθώς και άρθρα γενικότερου ενδια-φέροντος, μη εξαιρουμένης της καθιερωμένης ενημέρωσης σας για τις εκδηλώσεις της συντεχνίας.
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο μας βρίσκει δυστυχώς σε μια κατάσταση μεγάλου προβληματισμού για τα θέματα που αφορούν στο διοικητικό προσωπικό. Είναι πλέον πασιφανές ότι η διοίκηση του Πανεπιστημίου δεν ενεργεί με τρόπο που να προσδίδει στο διοικητικό προσωπικό τη σημασία που του αξίζει ως μιας σημαντικής συνιστώσας της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά ούτε και εκφράζει έμπρακτα το γνήσιο ενδιαφέρον της για επίλυση των προβλημάτων που διαχρονικά αντιμετωπίζει το διοικητικό προσωπικό.

Περισσότερα εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *