ΕΔΙΠΠΑΚ

From the blog

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Αγαπητά μας μέλη,

Σας προσκαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.

Στόχος της επιτροπής είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, με σκοπό την ψυχαγωγία αλλά και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Συνάδελφοι με νέες ιδέες, ενέργεια και διάθεση που ενδιαφέρονται και θα ήθελαν να ενισχύσουν την επιτροπή, παρακαλούνται όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση edippak-secretary@ucy.ac.cy μέχρι την Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *