Blog

Ενημέρωση Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ

Αγαπητά μας μέλη,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για διάφορα σημαντικά θέματα που μας απασχολούν ως ακολούθως:

1. Αποκοπές μισθών

Σχετικά με τις αποκοπές από τις μηνιαίες απολαβές του προσωπικού, η ΕΔΙΠΠΑΚ έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τις αρχές του ΠΚ με την οποία καλεί το Πανεπιστήμιο όπως συμμορφωθεί και εφαρμόσει άμεσα και τάχιστα τις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, ζητούμε  τον άμεσο τερματισμό των αποκοπών επί των μηνιαίων μισθών και καλούμε το ΠΚ να δώσει οδηγίες όπως επιστραφούν όλα τα ποσά που παράνομα και αντισυνταγματικά αποκόπηκαν από τους μισθούς μας. H ΕΔΙΠΠΑΚ αξιολογεί όλα τα δεδομένα και σε συνεννόηση με το νομικό της σύμβουλο θα επανέλθει σύντομα με νεότερη ενημέρωση.

2. Νέες και παγοποιημένες θέσεις & θέσεις προαγωγής

Η ΕΔΙΠΠΑΚ ζήτησε με επιστολή της την άμεση αποπαγοποίηση και προκήρυξη των νέων θέσεων εργασίας καθώς και των θέσεων προαγωγής οι οποίες βρίσκονται στον προϋπολογισμό του ΠΚ για το τρέχον έτος. Ζητά επίσης την κατά σειρά προτεραιότητας κατανομή τους, βάσει των πραγματικών αναγκών του Οργανισμού.

3. Μονιμοποίηση Συμβασιούχων

Σε συνέχεια των αναφορών που έγιναν από την ΥΑΔ τον Μάρτιο του 2017 αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης των Συμβασιούχων συναδέλφων, η ΕΔΙΠΠΑΚ πίεσε επανειλημμένα την ΥΑΔ όπως παρουσιάσει τον τρόπο υλοποίησης της συγκεκριμένης εξαγγελίας. Στη συνέχεια πρωτοστάτησε στη δημιουργία καταλόγου ο οποίος παρουσίαζε τα ακριβή στοιχεία με τα οποία προκηρύχθηκαν και εν συνεχεία πληρώθηκαν οι εν λόγω θέσεις. Το θέμα προωθήθηκε στη ΣΕΔΙΠ και υπήρξε εισήγηση από την ΥΑΔ για αίτημα προς την Πολιτεία για μονιμοποίηση των Συμβασιούχων συναδέλφων, ανάλογα με τον τρόπο και το χρόνο της πρόσληψης τους. Θέση μας είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει τμηματική μονιμοποίηση, αλλά ταυτόχρονη για όλους τους συναδέλφους. Ακολούθησε η παραίτηση του τέως Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης κ. Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμείνει στάσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Πρυτανείας, το επαναφέραμε  επιτακτικά, θέτοντας το όπως πάντα ανάμεσα στις προτεραιότητες μας για επίλυση. Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται, προχωρήσαμε σε αποστολή νέας  επιστολής, με την οποία καλούμε  το ΠΚ να ξεκαθαρίσει τη θέση του ενημερώνοντας επίσημα τους συναδέλφους,  για το πως χειρίζεται το εν λόγω θέμα και τι σκοπεύει να πράξει σχετικά. Είναι δικαίωμα του κάθε συναδέλφου να γνωρίζει τις προθέσεις του Οργανισμού ώστε να έχει ξεκάθαρη εικόνα και να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις που αφορούν το εργασιακό του μέλλον.

4. Επιστολή σχετικά με το GDPR

Λόγω της μεγάλης κωλυσιεργίας που παρατηρείται εκ μέρους του ΠΚ να επιληφθεί των θεμάτων που αφορούν τη νομοθεσία για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και παράλληλα του κινδύνου που ελλοχεύει άτομα του προσωπικού να μείνουν εκτεθειμένα εκτελώντας τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, η ΕΔΙΠΠΑΚ απέστειλε επιστολή προς τις αρχές του Πανεπιστημίου απαιτώντας ενημέρωση και κατάλληλη εκπαίδευση των μελών του ΔΠ. Η ΕΔΙΠΠΑΚ δεν πρόκειται να ανεχθεί  θυματοποίηση οποιουδήποτε μέλους της, το οποίο διαχειρίζεται  προσωπικά δεδομένα εκτελώντας τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, λόγω παράληψης του Οργανισμού να συμμορφωθεί με το GDPR και να ενημερώσει σχετικά όλους τους επηρεαζόμενους.

5. Συναντήσεις με ΑΔΣΟΔ

Το Προεδρείο της ΕΔΙΠΠΑΚ έχει τακτικές συναντήσεις με τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης σε μια προσπάθεια να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα που μας απασχολούν (προϋπολογισμός, μονιμοποίηση και προβλήματα συμβασιούχων, συλλογική σύμβαση κτλ), ώστε να προχωρήσουμε  στην επίλυση τους το συντομότερο,  με τον καλύτερο δυνατό  τρόπο.

6. Ομαδική ασφάλιση ζωής μελών ΕΔΙΠΠΑΚ

Έχει ανανεωθεί για τρίτη συνεχή χρονιά το συμβόλαιο για την ομαδική ασφάλιση ζωής των μελών της ΕΔΙΠΠΑΚ. Είναι σε ισχύ από την 01/05/2019. Υπενθυμίζουμε ότι τα μέλη που συμμετέχουν στο σχέδιο είναι ασφαλισμένα για:

α) ασφάλεια ζωής €5000 και

β) ασφάλεια για σοβαρές ασθένειες €5000.

Εν κατακλείδι μέσα στα πλαίσια των δράσεων μας έχουμε συντάξει πολλές επιστολές προς τις αρχές του ΠΚ και προβαίνουμε με ποικίλους τρόπους με παρεμβάσεις στα διάφορα θέματα που μας απασχολούν είτε καθολικά είτε ατομικά. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι παραμένουμε πάντοτε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε εργασιακό θέμα σας απασχολεί και είμαστε πάντοτε ανοικτοί σε εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις.

ΔΣ ΕΔΙΠΠΑΚ

You might be interested in …