Blog

Αποκοπές από τις μηνιαίες απολαβές ΔΥ

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου που αφορούν τις αποκοπές/παγοποιήσεις μισθών και λοιπών ωφελημάτων των Δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, έχουμε αξιολογήσει σε συνεννόηση με το νομικό μας σύμβουλο όλα τα δεδομένα και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες οι οποίες ενδείκνυται να γίνουν σε ατομικό πλέον επίπεδο, πέραν της επιστολής που έχει ήδη αποστείλει η ΕΔΙΠΠΑΚ προς τις αρχές του Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:

1. Αποστολή επιστολής (μέσω δικηγόρου) εκ μέρους εκάστου εκ των θιγόμενων προς το Πανεπιστήμιο, δια της οποίας να ζητείται η αποκατάσταση του μισθού του για το μέλλον και η απόδοση των όσων δυνάμει της εφαρμογής του νόμου αποκόπηκαν μέχρι σήμερα, ήτοι η πλήρης αποκατάσταση του υπαλλήλου στη θέση που θα ήταν αν δεν εφαρμοζόταν ο επίδικος νόμος.

Σε περίπτωση που η Διοίκηση δεν απαντήσει ή απαντήσει αρνητικά, τότε δια προσφυγής θα προσβληθεί η απάντηση ή η μη ανταπόκριση στο αίτημα που θα υποβληθεί δια της ως άνω επιστολής. Αυτή, σύμφωνα με την κρατούσα στον νομικό κόσμο της Κύπρου, είναι και η μόνη οδός που ενδεχομένως δίδει δικαίωμα διεκδίκησης και των όσων αναδρομικά από την έναρξη του νόμου απώλεσαν οι θιγόμενοι.

2. Άσκηση προσφυγής στη βάση του τελευταίου σημειώματος μισθοδοσίας (pay slip) δια του οποίου θα προσβάλλεται ως αντισυνταγματική η απόδοση μειωμένων απολαβών με βάση το σκεπτικό των πιο πάνω αποφάσεων. Τούτο, ως συζητείται, δεν δίδει δικαίωμα αναδρομικής απαίτησης των όσων δεν καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται ότι και στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις δεν είναι δεδομένη η επιτυχία, ειδικά σε κάθε περίπτωση που η έφεση της Κυβέρνησης γίνει δεκτή και οι ως άνω αποφάσεις ανατραπούν. Περαιτέρω όμως, στη βάση των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου οι οποίες καθόρισαν το μισθό ως περιουσιακό δικαίωμα που εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 23 του Συντάγματος, και στις οποίες στηρίχτηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου, φαίνεται ότι οι εν λόγω αποφάσεις, στην έκταση που αφορούν τουλάχιστον τις μειώσεις και όχι τόσο την παγοποίηση των προσαυξήσεων, έχουν καλές πιθανότητες να μην ανατραπούν κατ’ έφεση και δια τούτο και οι προσφυγές που θα ασκηθούν έχουν εύλογες πιθανότητες επιτυχίας με τα σημερινά δεδομένα.

Ενόψει των πιο πάνω, να σημειωθεί ότι καλύτερο θα ήταν όσοι επιλέξουν να διεκδικήσουν δικαστικά τα δικαιώματα τους να προχωρήσουν με την καταχώρηση αρχικά της επιστολής και εν συνεχεία και των δύο πιο πάνω προσφυγών προς κάλυψη κάθε ενδεχόμενου.

Για σκοπούς διευκόλυνσης των μελών μας, έχουμε λάβει προσφορά από το νομικό μας σύμβουλο σχετικά με τις πιο πάνω ενέργειες, η οποία έχει ως εξής:

· ΕΠΙΣΤΟΛΗ: €65 + ΦΠΑ

· ΕΚΑΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ: €180 + ΦΠΑ – Σε περίπτωση επιτυχίας θα υπάρχει περαιτέρω χρέωση €500 + ΦΠΑ

Τα δικαστικά έξοδα θα καταβληθούν ως ακολούθως:

· Σε περίπτωση επιτυχίας (€500 – €800) θα αποδοθούν από το δικαστήριο προς τον ενάγοντα

· Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενάγοντας υποχρεούται να καταβάλει ποσό το οποίο κυμαίνεται μεταξύ  €300 – €700 

Εάν αποτύχει η προσπάθεια τότε υπάρχει η δυνατότητα άσκησης έφεσης στην Κυπριακή Δημοκρατία με ενδεικτικό κόστος τα €200 και περαιτέρω, προσφυγή στο ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), διαδικασία η οποία είναι πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή (κόστος μερικές χιλιάδες ευρώ).

Ο νομικός μας σύμβουλος είναι ο κος Ανδρέας Χριστοφόρου, με τον οποίον μπορείτε να έρθετε σε άμεση επαφή. Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι:

Τηλέφωνο: 24 656640  

Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου: christoforoulaw@cytanet.com.cy

Το κάθε μέλος μπορεί βεβαίως να αποταθεί στο νομικό σύμβουλο της επιλογής του και να τροχοδρομήσει τις ενέργειες που επιθυμεί να ακολουθήσει.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

You might be interested in …