Συμμετέχω, επειδή:

Η ΕΔΙΠΠΑΚ είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη συντεχνία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οργανωμένη σε πέντε επαγγελματικούς κλάδους, εκπροσωπώντας το σύνολο του Διοικητικού Προσωπικού. Αποτελεί ανεξάρτητη συντεχνία, χωρίς κομματικούς προσανατολισμούς και οποιεσδήποτε εξαρτήσεις από την εκάστοτε Διοίκηση του Πανεπιστημίου. Η αξία και το έργο της καταδεικνύονται από τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Προσωπικού που συμμετέχει σε αυτή (περίπου 80%).

Με στόχο την ευημερία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των Μελών της, η ΕΔΙΠΠΑΚ:

 • Συμμετέχει ενεργά στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ), την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου Κύπρου, για συζήτηση θεμάτων που αφορούν το Διοικητικό Προσωπικό, προωθώντας θέματα και υποβάλλοντας εισηγήσεις, πάντοτε με πλήρη τεκμηρίωση και σοβαρότητα, μετά από ενδελεχή μελέτη και διερεύνηση.
 • Υπερασπίζεται συλλογικά τα Μέλη, αλλά και ξεχωριστά κάθε ένα από αυτά, στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται, για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, και τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων του.
 • Αγωνίζεται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Μελών της και τη διατήρηση των κεκτημένων ωφελημάτων και δικαιωμάτων τους.
 • Μεριμνά και εργάζεται για την εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας αλλά και θέσεων προαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η ΕΔΙΠΠΑΚ, προσπαθώντας να προσφέρει πληρέστερες υπηρεσίες προς τα Μέλη της, εργοδοτεί μόνιμη Λειτουργό, καθώς και Σύμβουλο για εργασιακά θέματα, ενώ συνεργάζεται με Νομικό Σύμβουλο καθώς και εγκεκριμένο Λογιστή για διεκπεραίωση των πολλαπλών της υποχρεώσεων.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς προς τα Μέλη της, η ΕΔΙΠΠΑΚ έχει προβεί στην αγορά τριών (3) ιδιόκτητων διαμερισμάτων στον Πρωταρά, για χρήση από τα Μέλη της σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ διοργανώνει εκδηλώσεις για τα Μέλη και τις οικογένειές τους, όπως εξόδους, γεύματα, παιδικές εκδηλώσεις, θεματικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία.

Περαιτέρω, έχει συμβληθεί με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση των Μελών της έναντι ατυχημάτων και σοβαρών προβλημάτων υγείας, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση των Μελών. Η Κάρτα Μέλους της ΕΔΙΠΠΑΚ διασφαλίζει ωφελήματα, όπως η συμμετοχή σε εκδηλώσεις και διευκολύνσεις/εκπτώσεις για αγορές από συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Με όραμά της ένα εργασιακό περιβάλλον που να αποτελεί πρότυπο για όλους τους σύγχρονους οργανισμούς της Κύπρου, η ΕΔΙΠΠΑΚ αγωνίζεται και ενεργεί με ήθος και δυναμισμό, με απώτερο σκοπό το καλώς νοούμενο συμφέρον του Διοικητικού Προσωπικού.

Μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΔΙΠΠΑΚ είναι:

 • διεκδίκηση και θεσμοθέτηση της θέσης εκλελεγμένου από το Διοικητικό Προσωπικό Εκπροσώπου του, στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • θέσπιση της γονικής άδειας ασθενείας για γονείς με παιδιά μέχρι δώδεκα (12) ετών [οκτώ (8) ημέρες ετησίως]
 • διαμόρφωση της πολιτικής επιφυλακής
 • διαμόρφωση της πολιτικής για παροχή προσαυξήσεων στο προσωπικό αναλόγως προσόντων
 • δημιουργία ταμείου αδειών
 • διαμόρφωση και διατήρηση των όρων της ωρομέτρησης του εργάσιμου χρόνου
 • υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης για το Ωρομίσθιο προσωπικό
 • εφαρμογή και υιοθέτηση των κυβερνητικών κλιμάκων και λειτουργία ταμείου προνοίας για το ωρομίσθιο προσωπικό.

Προσκαλούμε με θέρμη όλα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου να ενταχθούν στη μεγάλη οικογένεια της ΕΔΙΠΠΑΚ, η οποία είναι πάντα παρούσα και αρωγός στις προσπάθειες επίλυσης εργασιακών προβλημάτων (συλλογικών και ατομικών), διασφάλισης των δικαιωμάτων του προσωπικού και συνεχούς αναβάθμισης του εργασιακού περιβάλλοντος.

Free hands joining together image