Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων 2023-2025

Πρόεδρος
Χαράλαμπος Καρακούσιης – Τεχνικές Υπηρεσίες
Τηλ. 2289-4273
Ηλ. Ταχυδρομείο: karakoushis.charalambos[at]ucy.ac.cy

Μέλη
Αγγέλα Κυριάκου – Τεχνικές Υπηρεσίες
Τηλ. 2289-4400
Ηλ. Ταχυδρομείο: kyriakou.angela[at]ucy.ac.cy

Σαβούλλα Βασιλείου – Τεχνικές Υπηρεσίες
Τηλ. 2289-4265
Ηλ. Ταχυδρομείο: vassiliou.savoulla[at]ucy.ac.cy

Μαρία Μαυρουδή – Τεχνικές Υπηρεσίες
Τηλ. 2289-4263
Ηλ. Ταχυδρομείο: mavroudi.maria[at]ucy.ac.cy

Γεωργία Μαϊμάρη Πουρκού – Γραφείο Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης
Τηλ. 2289-4085
Ηλ. Ταχυδρομείο: maimari.georgia[at]ucy.ac.cy