ΕΔΙΠΠΑΚ

From the blog

Ετήσια Γενική Εκλογική Συνέλευση

Αγαπητά μας μέλη,

Σας υπενθυμίζουμε για τη Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΠΠΑΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη την ερχόμενη Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019, στις 12:00μμ.

Η Ημερήσια Διάταξη έχει ως ακολούθως:

· Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2017-2019

· Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων / Διορισμός Ελεγκτή

· Ενημέρωση για το Σωματείο Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ / Εκλογή μελών ΔΣ Σωματείου

· Διορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ΔΣ ΕΔΙΠΠΑΚ

· Ανοικτή Συζήτηση

· Εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ

Το καταστατικό του Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ (ΣΕΜΕΔΙΠΠΑΚ) προνοεί την εκλογή τριών μελών της Συντεχνίας για συμμετοχή στο εφταμελές Συμβούλιο του ΣΕΜΕΔΙΠΠΑΚ. Ως εκ τούτου θα ζητηθεί από τα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ όπως υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του Σωματείου θα προέρχονται από το νέο ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Αναφορικά με τις εκλογές, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις στις υποψηφιότητες και ο τελικός πίνακας των υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ έχει ως εξής:

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ (Θητεία 2019 – 2021) 

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους επτά (7). Τα μέλη σημειώνουν τις προτιμήσεις τους τοποθετώντας (+), ή (×), ή (√) δίπλα από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων της επιλογής τους.

Με το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει δεξίωση.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων 03/2019

Αγαπητά μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Μάρτιο 2019, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμονή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

1. Κλόκκαρη Έλενα

2. Κελβέρη Μαρία

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως το Φεβρουάριο 2020 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμένου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

Read More »

Ενημέρωση μελών

Ενημέρωση Μελών

Αγαπητά μας μέλη,

Το τελευταίο διάστημα έχει περιέλθει στην αντίληψή μας η δράση άλλων συντεχνιών σε βάρος της συντεχνίας μας, ΕΔΙΠΠΑΚ. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει αναφορές από μέλη μας, ότι προσεγγίζονται από εκπροσώπους άλλων συντεχνιών με σκοπό την εγγραφή τους στη δική τους συντεχνία.

Επειδή η προσπάθεια αυτή έχει εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και με σκοπό την προστασία των μελών της συντεχνίας μας, παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη ότι η ΕΔΙΠΠΑΚ:

1) Αποτελεί την αρχαιότερη και μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με οργανωτικές δομές που αφορούν στο σύνολο του διοικητικού προσωπικού, με τη λειτουργία πέντε Κλαδικών Επιτροπών.

2) Εργάζεται διαχρονικά με σοβαρότητα για το σύνολο του προσωπικού χωρίς διακρίσεις σε σχέση με τη θέση του στον Οργανισμό.

3) Συμμετέχει ενεργά στις συνεδρίες των Επιτροπών του Οργανισμού για θέματα του Διοικητικού προσωπικού, με στοιχειοθετημένες θέσεις, απόψεις και προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται πάντοτε γραπτώς για όλα ανεξαίρετα τα θέματα.

4) Εργοδοτεί Σύμβουλο για την παροχή συνδικαλιστικών συμβουλών και υπηρεσιών για θέματα που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

5) Εργοδοτεί Λειτουργό για τη διαχείριση και διεκπεραίωση των εργασιών της, την οργάνωση και λειτουργία του έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου της.

6) Συνεργάζεται με νομικό σύμβουλο για την παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και νομικών γνωματεύσεων.

7) Προσφέρει στα μέλη της δωρεάν ασφάλιση ζωής και σοβαρών ασθενειών.

8) Κατέχει και διαχειρίζεται εξοχικά διαμερίσματα και διοργανώνει εκδηλώσεις μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς προς τα μέλη της.

Βασικοί στόχοι της ΕΔΙΠΠΑΚ είναι

1) Η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό με τον  βέλτιστο δυνατό τρόπο.  Τα θέματα που απασχολούν το προσωπικό είτε υποβάλλονται στο ΔΣ από τα ίδια τα μέλη, είτε εντοπίζονται από το ΔΣ της Συντεχνίας και προωθούνται στα αρμόδια όργανα του ΠΚ για επίλυση.

2) Η συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης με το ΠΚ στο πρότυπο άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Για το σκοπό αυτό οι εκπρόσωποι της ΕΔΙΠΠΑΚ  (ΔΣ και Κλαδικές Επιτροπές)

1) Είναι στη διάθεση σας για να ακούσουν, μελετήσουν και προωθήσουν τα αιτήματα και τις εισηγήσεις σας. Η ύπαρξη κλαδικών βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό και προώθηση των αιτημάτων.

2) Είναι πάντα παρόντες στις συνεδριάσεις των επιτροπών που έχουν οριστεί για συζήτηση των θεμάτων του προσωπικού στα αρμόδια όργανα του ΠΚ.

3) Προσέρχονται στις συνεδριάσεις πάντα προετοιμασμένοι, μελετώντας ενδελεχώς τα θέματα και καταθέτοντας πάντα γραπτώς τα σχόλια ή και απόψεις τους.

4) Είναι πάντα συνεπείς στις συνδικαλιστικές τους υποχρεώσεις με σταθερή παρουσία σε προγραμματισμένες συνεδρίες σωμάτων, ανταποκρινόμενοι στα χρονικά όρια που τίθενται για υποβολή προτάσεων και με ξεκάθαρες θέσεις σε εργασιακά θέματα.  Φαινόμενα επαναλαμβανόμενων απουσιών, ασυνέπειας, καθυστερήσεων και ασαφειών, που παρατηρούνται σε εκπροσώπους άλλης συντεχνίας δεν χαρακτηρίζουν την ηγεσία της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Υπενθυμίζουμε ότι πρωταρχικός σκοπός ύπαρξης και λειτουργίας της ΕΔΙΠΠΑΚ, είναι η προώθηση των εργασιακών θεμάτων και η ευημερία του προσωπικού.  Η παραχώρηση παραθεριστικών καταλυμάτων και η διοργάνωση εκδηλώσεων αποτελούν μέρος των κοινωνικών δραστηριοτήτων της συντεχνίας αλλά όχι αυτοσκοπό.

Η προσέγγιση μελών μας το τελευταίο διάστημα από άλλες συντεχνίες, με το δέλεαρ παροχής κοινωνικών υπηρεσιών / δραστηριοτήτων και μόνο, αναδεικνύει τόσο τον επιφανειακό τρόπο με τον οποίο άλλες συντεχνίες χειρίζονται τα συνδικαλιστικά θέματα, όσο και την έλλειψη εκ μέρους τους της δέουσας σοβαρότητας στην επίλυση των εργασιακών θεμάτων που θα έπρεπε να τους απασχολούν.

Αγαπητοί συνάδελφοι σύμφωνα με όσα σημειώνονται πιο πάνω

 • Σας καλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί ως προς τον τρόπο που ενδεχομένως σας προσεγγίζουν άλλες συντεχνίες.
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ερωτήματα, εισηγήσεις ή να τύχετε περαιτέρω ενημέρωσης σχετικά με τη δράση της ΕΔΙΠΠΑΚ, παρακαλείστε όπως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση edippak@ucy.ac.cy, ή τηλεφωνικώς στο 22894440, ή να αποταθείτε στον Πρόεδρο ή/και τα μέλη των Κλαδικών Επιτροπών. Ενημέρωση ως προς τη σύνθεση των Συμβουλίων των Κλαδικών Επιτροπών θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΠΠΑΚ στη διεύθυνση www.edippak.com

Με την ενεργή σας συμμετοχή θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη δυναμική τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Αποτελέσματα έρευνας για το ωράριο

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της τελευταίας μας επικοινωνίας και κατόπιν ανάλυσης των δεδομένων, σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί σε σχέση με το ωράριο.

Τα σχόλια – εισηγήσεις  που καταγράφηκαν από τα μέλη, στην ενότητα 7 του ερωτηματολογίου, συνοψίζονται στα εξής:

 1. Η ευελιξία του ωραρίου αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου και όχι του Προϊσταμένου της οντότητας στην οποία εργάζεται.
 2. Επέκταση ευέλικτου ωραρίου από 7:00πμ.
 3. Χρηματική αποζημίωση για όσους θα εργαστούν εκτός ευέλικτου ωραρίου.
 4. Θέσπιση του θεσμού της τηλεργασίας.

Η συζήτηση του θέματος συνεχίζεται στα αρμόδια σώματα του ΠΚ. Θα σας κρατούμε ενήμερους σχετικά με τις εξελίξεις.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

2021 αποτελέσματα ερωτηματολογίου σχετικά με το ωράριο

Read More »

Ενημέρωση-ερωτηματολόγιο για το ωράριο

Ερωτηματολόγιο για την προτεινόμενη αλλαγή του ωραρίου εργασίας – Ενημέρωση

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια του ερωτηματολογίου που σας είχαμε αποστείλει σχετικά με το ωράριο, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον και το υψηλό ποσοστό συμμετοχής, που αντιστοιχεί με το 75% του συνολικού αριθμού των μελών της Συντεχνίας μας.

Οι απαντήσεις σας και οι απόψεις σας έχουν καταγραφεί, τα αποτελέσματα έχουν αναλυθεί σε ειδική συνεδρία του ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ και θα αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές στην περαιτέρω συζήτηση του θέματος με τα αρμόδια όργανα του ΠΚ.

Στόχος μας είναι η διατήρηση των κεκτημένων και η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης του προσωπικού ανεξάρτητα από την οντότητα στην οποία υπηρετεί. Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στο ωράριο δεν θα αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης του προσωπικού.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ

Αγαπητά μας μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Οκτώβριο 2021, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμο­νή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

 1. Κούρρη Χριστοδούλου Μύρια
 2. Toxqui Ελένη

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίο­δο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως το Σεπτέμβριο 2022 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμέ­νου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

Read More »

Ερωματολόγιο για το ωράριο

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου, όπως είχαμε αναφέρει, σας αποστέλλουμε ερωτηματολόγιο με σκοπό την καταγραφή των απόψεων σας σχετικά με την πρόταση που έχει κατατεθεί από την ΥΑΔ.

Παρακαλούμε, όπως, αφιερώσετε μερικά λεπτά από το χρόνο σας για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου το οποίο βρίσκεται εδώ και θα είναι διαθέσιμο από τώρα  μέχρι και την Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 15:30.

Οι απόψεις σας θα μας βοηθήσουν στη διαμόρφωση των θέσεων μας και επιπλέον επιχειρημάτων αναφορικά με το ωράριο.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ

Αγαπητά μας μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Σεπτέμβριο 2021, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμονή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

 1. Θεοδώρου Γ. Δώρος
 2. Βουρμάς Ευάγγελος

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως τον Αύγουστο 2022 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμένου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

 

Read More »

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ

Αγαπητά μας μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στην Έκτακτη Γενική Συ­νέλευση των μελών της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις:

24 Σεπτεμβρίου 2021, Παρασκευή, 11:00πμ – 12:00μ

μέσω του Zoom στον ακόλουθο σύνδεσμο

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα ενημερωθείτε για τα ακόλουθα:

 • Παρουσίαση της πρότασης της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού για την αλλαγή του ωραρίου
 • Τις  θέσεις της Συντεχνίας επί της πρότασης της ΥΑΔ
 • Σωματείο Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ – Διαγραφή από το Μητρώο Σωματείων

Η παρουσία σας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη για το πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά το ωράριο, ούτως ώστε να περιέλθουν εις γνώση σας όλες οι σχετικές παράμετροι που διέπουν την εν λόγω πρόταση.

Για την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει δοθεί σχετι­κή  άδεια από τη Διεύθυνση του Πανεπιστημίου.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Aλλαγή του ωραρίου εργασίας ΔΠ

Αγαπητά μας μέλη,

Σας ενημερώσουμε ότι το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό συζήτηση ενώπιον της ΣΕΔΙΠ, λόγω των θερινών διακοπών αλλά και της ανασύστασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ΕΔΙΠΠΑΚ έχει καταθέσει τις απόψεις της επί του θέματος και με βάση πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διοργανώσει διαδικτυακή Γενική Συνέλευση, προς ενημέρωσή και συζήτηση του θέματος. Επισημαίνουμε, ότι το θέμα της αλλαγής του ωραρίου έχει συνδεθεί από την αρμόδια υπηρεσία με αλλαγές στην υφιστάμενη πολιτική ωρομέτρησης και στους όρους απασχόλησης του προσωπικού, γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα του θέματος.

Σας καλούμε όπως αγνοήσετε οποιεσδήποτε διαδόσεις σε ότι αφορά τις θέσεις της Συντεχνίας στο συγκεκριμένο θέμα.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Ψυχαγωγικό Τριήμερο ΕΔΙΠΠΑΚ

Αγαπητά μας μέλη,

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΔΙΠΠΑΚ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης διοργανώνει Ψυχαγωγικό Τριήμερο, στο ξενοδοχείο Rodon Mount Hotel & Resort στον Αγρό (www.rodonhotelcyprus.com/), από την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου έως την Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021.

 

Το τριήμερο θα συμβάλει στην ανάπτυξη κλίματος συναδελφοσύνης, καθώς προ­σφέρει μια μοναδική ευκαιρία ξεκούρασης και διασκέδασης, σε ένα όμορφο οικο­γενειακό και συναδελφικό περιβάλλον, μακριά από την καθημερινότητα.

 

 • Το ξενοδοχείο, μας προσφέρει με πλήρη διατροφή (full board)  συνολικά 60 δωμάτια, τα οποία εμπίπτουν και στο σχέδιο  «Ενίσχυσης Εγχώριου Του­ρισμού» του Υφυπουργείου Τουρισμού.
 • Αναλυτικά οι τιμές παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

 

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

Διανυκτέρευση για δύο βράδια (check-in 14:00 την Παρασκευή 01/10, check-out 12:00 την Κυριακή 03/10).

 

Παρασκευή 01/10

 • Check in (14:00)
 • Δείπνο (19:30-21:30)

 

Σάββατο 02/10

 • Πρόγευμα (07:30-10:00)
 • Μεσημεριανό (12:30-14:30)
 • Δείπνο (19:30-21:30)

 

Κυριακή 03/10

 • Πρόγευμα (07:30-10:00)
 • Μεσημεριανό (12:30-14:30)
 • Check out ( 12:00)
 • Δυνατότητα για Late check out αν υπάρχει ευχέρεια από το ξενοδοχείο αφού πρώτα ο κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνθεί στην υποδοχή.

 

Επιχορήγηση

€130 ανά μέλος. Στις περιπτώσεις δεύτερου μέλους στην ίδια οικογένεια θα υπάρχει επιπλέον επιχορήγηση €60.

 

Το υπόλοιπο του ποσού για κάθε δωμάτιο θα καταβάλλεται μόνο μέσω τραπεζι­κής μεταφοράς/κατάθεσης σε έναν από τους πιο κάτω λογαριασμούς:

 

– Τράπεζα Κύπρου, ΙΒΑΝ CY62 0020 0195 0000 3570 2271 1569, όπου στα
σχόλια (details of payment) θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του μέ­λους.

– Ελληνική Τράπεζα, ΙΒΑΝ CY98 0050 0344 0003 4410 G442 0601, όπου στα σχόλια (details of payment) θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του μέλους.

Δηλώσεις συμμετοχής

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσω της πιο κάτω Ηλεκτρονικής Φόρμας

 

Δήλωση Συμμετοχής

 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αποδεκτές από σήμερα 03/09 μέχρι και τις 17/09 στις 14:00 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων δωματίων. Θα τη­ρηθεί προτεραιότητα με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των δηλώσεων συμ­μετοχής.

 

Σημειώνεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η κράτησή σας, θα πρέπει να λάβετε επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα από την γραμματεία της ΕΔΙΠΠΑΚ, στο οποίο θα σας ζητείται να πληρώσετε ηλεκτρονικά το υπόλοιπο του ποσού που σας αναλογεί εντός 3 ημερών, καθώς και να στείλετε στο edippak-secretary@ucy.ac.cy το αποδεικτικό πληρωμής.

 

Τελευταία μέρα πληρωμής θεωρείται η 20/09/2021. 

Ακυρώσεις με επιστροφή χρημάτων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 21/09/2021.

 

Κατά την προσέλευση στο ξενοδοχείο, τα μέλη θα πρέπει να προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα, ανάλογα με την περίπτωση:

 • Δικαιούχοι του σχεδίου «Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού» του Υφυπουρ­γείου Τουρισμού

– Ένα λογαριασμό κοινής ωφελείας

– Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν ότι είναι δικαιούχοι του σχεδίου για όλα τα μέλη της οικογένειας τους και αφορούν τον COVID-19, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού (επισυνάπτεται).

1) Έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση. Σε ότι αφορά τα άτομα κάτω των 16 ετών, που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει να εξα­σφαλίζουν απόδειξη αρνητικής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγό­νου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών.

2) Έχουν αναρρώσει από τον ιό μέχρι και 180 μέρες πριν την παραμο­νή τους στο κατάλυμα.

– Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ένα μέλος δεν προσκομίσει   τα απαραίτητα έγγραφα που να τεκμηριώνει ότι είναι δικαιούχος, τότε θα πρέπει να πληρώσει στο ξενοδοχείο το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί στη κράτησή του ως να μην είναι δικαιούχος.

 

 • Μη δικαιούχοι του σχεδίου «Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού» του Υφυ­πουργείου Τουρισμού

– Δελτίο Ταυτότητας

– Απόδειξη αρνητικής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την α­σθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών.

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΙΠΠΑΚ,

 

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

RODON PRICES 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 23.8.2021

Read More »

Διαθέσιμα Διαμερίσματα – Καλοκαίρι 2021

Αγαπητά μας μέλη,

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης και παραχώρησης των Εξοχι­κών Διαμερισμάτων, παραμένει μικρός αριθμός περιόδων για τις οποίες υπάρ­χουν διαθέσιμα διαμερίσματα (Στούντιο και ενός υπνοδωματίου).

Η διαδικασία παραχώρησης των διαθέσιμων διαμερισμάτων έχει ως ακολού­­θως:

 • Η παραχώρηση των διαμερισμάτων θα γίνεται με προτεραιότητα υποβολής της αίτησης από την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021.
 • Η κράτηση θα επιβεβαιώνεται με τη διευθέτηση της πληρωμής εντός 2 εργάσι­μων ημερών από την υποβολή της αίτησης.
 • Η παραχώρηση των διαμερισμάτων θα γίνεται μόνο για τις συγκεκριμένες πε­ριόδους (3ήμερα και 4ήμερα).
 • Το κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για όσες περιόδους επιθυμεί (διαδοχικές και μη).
 • Οι πολύτεκνοι δικαιούνται στην αίτησή τους για διαμονή σε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, όπως αιτηθούν και το studio το οποίο παραχωρείται στη μισή τιμή.

Το έντυπο αίτησης θα αποστέλλεται ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο edippak-secretary@ucy.ac.cy.

Όλα τα μέλη μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για τις διαθέσιμες περιό­­δους στην ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ στον ακόλουθο Πίνακα Κενών Διαμερισμά­των για την καλοκαιρινή περίοδο 2021

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΙΠΠΑΚ,

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

Read More »