ΕΔΙΠΠΑΚ

From the blog

Ετήσια Γενική Εκλογική Συνέλευση

Αγαπητά μας μέλη,

Σας υπενθυμίζουμε για τη Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΠΠΑΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη την ερχόμενη Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019, στις 12:00μμ.

Η Ημερήσια Διάταξη έχει ως ακολούθως:

· Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2017-2019

· Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων / Διορισμός Ελεγκτή

· Ενημέρωση για το Σωματείο Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ / Εκλογή μελών ΔΣ Σωματείου

· Διορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ΔΣ ΕΔΙΠΠΑΚ

· Ανοικτή Συζήτηση

· Εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ

Το καταστατικό του Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ (ΣΕΜΕΔΙΠΠΑΚ) προνοεί την εκλογή τριών μελών της Συντεχνίας για συμμετοχή στο εφταμελές Συμβούλιο του ΣΕΜΕΔΙΠΠΑΚ. Ως εκ τούτου θα ζητηθεί από τα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ όπως υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του Σωματείου θα προέρχονται από το νέο ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Αναφορικά με τις εκλογές, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις στις υποψηφιότητες και ο τελικός πίνακας των υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ έχει ως εξής:

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ (Θητεία 2019 – 2021) 

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους επτά (7). Τα μέλη σημειώνουν τις προτιμήσεις τους τοποθετώντας (+), ή (×), ή (√) δίπλα από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων της επιλογής τους.

Με το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει δεξίωση.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων 03/2019

Αγαπητά μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Μάρτιο 2019, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμονή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

1. Κλόκκαρη Έλενα

2. Κελβέρη Μαρία

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως το Φεβρουάριο 2020 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμένου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

Read More »

Αποκοπές από τις μηνιαίες απολαβές ΔΥ

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της τελευταίας μας ενημέρωσης αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από διάφορα ερωτήματα που προέκυψαν, επανερχόμαστε με συγκεκριμένες διευκρινήσεις για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί ως προς τη διεκδίκηση των όσων αποφασίστηκαν από το Δικαστήριο, αλλά ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί.

Επιλογή 1

Αποστολή επιστολής  (μέσω δικηγόρου) προς τις Αρχές του ΠΚ, για διεκδίκηση  της επαναφοράς του μισθού βάσει των δεδομένων που υπήρχαν πριν τις παγοποιήσεις, την προσθήκη των προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στην περίοδο της παγοποίησης και την επιστροφή αναδρομικά όλων των δεδουλευμένων.

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή μη απάντησης, θα ακολουθήσει κατάθεση προσφυγής από το νομικό σε συνέχεια διεκδίκησης των πιο πάνω. Η προσφυγή αυτή είναι σημαντική,  καθώς στην περίπτωση όπου η κυβέρνηση θα προχωρήσει  σε αλλαγή του συντάγματος, θα εκδικαστεί βάσει των όσων ίσχυαν κατά την ημέρα υποβολής της.

Η επιλογή αυτή γίνεται μόνο σε ατομικό επίπεδο (ενδεικτικό μέγιστο κόστος: επιστολή €65 + ΦΠΑ και προσφυγή €180 + ΦΠΑ).

Επιλογή 2

Κατάθεση προσφυγής βάσει του «pay slip», ζητώντας την αποκατάσταση  του μισθού στα σημερινά δεδομένα (τερματισμό των αποκοπών, ταυτόχρονη τοποθέτηση στη σημερινή κλίμακα ωσάν να μην υπήρξε παγοποίηση στις προσαυξήσεις). Σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται διεκδίκηση των δεδουλευμένων με αναδρομική καταβολή τους.

Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει σε ομαδικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό δεν διαφοροποιεί το κόστος που θα κληθεί να καταβάλει ο κάθε αιτητής (ενδεικτικό μέγιστο κόστος: προσφυγή €180 + ΦΠΑ).

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι εφόσον η υπόθεση αυτή είναι πρωτοφανής πιθανόν  να εκφραστούν διαφορετικές νομικές απόψεις. Τα όσα μας έχει αναφέρει ο νομικός μας σύμβουλος, είναι τα επικρατέστερα στους νομικούς κύκλους.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε ονομαστικά το ενδιαφέρον σας για κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές, το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουνίου 2019, έτσι ώστε να αποταθούμε στο νομικό μας σύμβουλο για εξασφάλιση χαμηλότερης προσφοράς, κάτι το οποίο είναι δεδομένο εφόσον υπάρξει αυξημένη ζήτηση.

Σε περίπτωση που υπάρχουν επιπρόσθετα ερωτήματα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε γραπτώς.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων 06/2019

Αγαπητά μας μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Ιούνιο 2019, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμονή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

1. Λασέττα Γεωργία

2. Αναστασίου Βασιλείου Νατάσα

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως το Μάιο 2020 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμένου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

Read More »

Αποκοπές από τις μηνιαίες απολαβές ΔΥ

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου που αφορούν τις αποκοπές/παγοποιήσεις μισθών και λοιπών ωφελημάτων των Δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, έχουμε αξιολογήσει σε συνεννόηση με το νομικό μας σύμβουλο όλα τα δεδομένα και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες οι οποίες ενδείκνυται να γίνουν σε ατομικό πλέον επίπεδο, πέραν της επιστολής που έχει ήδη αποστείλει η ΕΔΙΠΠΑΚ προς τις αρχές του Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:

1. Αποστολή επιστολής (μέσω δικηγόρου) εκ μέρους εκάστου εκ των θιγόμενων προς το Πανεπιστήμιο, δια της οποίας να ζητείται η αποκατάσταση του μισθού του για το μέλλον και η απόδοση των όσων δυνάμει της εφαρμογής του νόμου αποκόπηκαν μέχρι σήμερα, ήτοι η πλήρης αποκατάσταση του υπαλλήλου στη θέση που θα ήταν αν δεν εφαρμοζόταν ο επίδικος νόμος.

Σε περίπτωση που η Διοίκηση δεν απαντήσει ή απαντήσει αρνητικά, τότε δια προσφυγής θα προσβληθεί η απάντηση ή η μη ανταπόκριση στο αίτημα που θα υποβληθεί δια της ως άνω επιστολής. Αυτή, σύμφωνα με την κρατούσα στον νομικό κόσμο της Κύπρου, είναι και η μόνη οδός που ενδεχομένως δίδει δικαίωμα διεκδίκησης και των όσων αναδρομικά από την έναρξη του νόμου απώλεσαν οι θιγόμενοι.

2. Άσκηση προσφυγής στη βάση του τελευταίου σημειώματος μισθοδοσίας (pay slip) δια του οποίου θα προσβάλλεται ως αντισυνταγματική η απόδοση μειωμένων απολαβών με βάση το σκεπτικό των πιο πάνω αποφάσεων. Τούτο, ως συζητείται, δεν δίδει δικαίωμα αναδρομικής απαίτησης των όσων δεν καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται ότι και στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις δεν είναι δεδομένη η επιτυχία, ειδικά σε κάθε περίπτωση που η έφεση της Κυβέρνησης γίνει δεκτή και οι ως άνω αποφάσεις ανατραπούν. Περαιτέρω όμως, στη βάση των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου οι οποίες καθόρισαν το μισθό ως περιουσιακό δικαίωμα που εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 23 του Συντάγματος, και στις οποίες στηρίχτηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου, φαίνεται ότι οι εν λόγω αποφάσεις, στην έκταση που αφορούν τουλάχιστον τις μειώσεις και όχι τόσο την παγοποίηση των προσαυξήσεων, έχουν καλές πιθανότητες να μην ανατραπούν κατ’ έφεση και δια τούτο και οι προσφυγές που θα ασκηθούν έχουν εύλογες πιθανότητες επιτυχίας με τα σημερινά δεδομένα.

Ενόψει των πιο πάνω, να σημειωθεί ότι καλύτερο θα ήταν όσοι επιλέξουν να διεκδικήσουν δικαστικά τα δικαιώματα τους να προχωρήσουν με την καταχώρηση αρχικά της επιστολής και εν συνεχεία και των δύο πιο πάνω προσφυγών προς κάλυψη κάθε ενδεχόμενου.

Για σκοπούς διευκόλυνσης των μελών μας, έχουμε λάβει προσφορά από το νομικό μας σύμβουλο σχετικά με τις πιο πάνω ενέργειες, η οποία έχει ως εξής:

· ΕΠΙΣΤΟΛΗ: €65 + ΦΠΑ

· ΕΚΑΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ: €180 + ΦΠΑ – Σε περίπτωση επιτυχίας θα υπάρχει περαιτέρω χρέωση €500 + ΦΠΑ

Τα δικαστικά έξοδα θα καταβληθούν ως ακολούθως:

· Σε περίπτωση επιτυχίας (€500 – €800) θα αποδοθούν από το δικαστήριο προς τον ενάγοντα

· Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενάγοντας υποχρεούται να καταβάλει ποσό το οποίο κυμαίνεται μεταξύ  €300 – €700 

Εάν αποτύχει η προσπάθεια τότε υπάρχει η δυνατότητα άσκησης έφεσης στην Κυπριακή Δημοκρατία με ενδεικτικό κόστος τα €200 και περαιτέρω, προσφυγή στο ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), διαδικασία η οποία είναι πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή (κόστος μερικές χιλιάδες ευρώ).

Ο νομικός μας σύμβουλος είναι ο κος Ανδρέας Χριστοφόρου, με τον οποίον μπορείτε να έρθετε σε άμεση επαφή. Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι:

Τηλέφωνο: 24 656640  

Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου: christoforoulaw@cytanet.com.cy

Το κάθε μέλος μπορεί βεβαίως να αποταθεί στο νομικό σύμβουλο της επιλογής του και να τροχοδρομήσει τις ενέργειες που επιθυμεί να ακολουθήσει.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Διαθέσιμα Διαμερίσματα για το Καλοκαίρι

Αγαπητά μας μέλη,

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης και παραχώρησης των Εξοχικών Διαμερισμάτων, παραμένει μικρός αριθμός περιόδων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα (Στούντιο και ενός υπνοδωματίου).

Η διαδικασία παραχώρησης των διαθέσιμων διαμερισμάτων έχει ως ακολού­θως:

· Η παραχώρηση των διαμερισμάτων θα γίνεται με προτεραιότητα υποβολής της αίτησης από αύριο Παρασκευή 31/5/2019.

· Η κράτηση θα επιβεβαιώνεται με την ολοκλήρωση της πληρωμής εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

· Η παραχώρηση των διαμερισμάτων θα γίνεται μόνο για συγκεκριμένες περιόδους (3ήμερα και 4ήμερα)

· Το κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για όσες περιόδους επιθυμεί (διαδοχικές και μη).

· Οι πολύτεκνοι δικαιούνται στην αίτησή τους για διαμονή σε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, όπως αιτηθούν και το studio το οποίο παραχωρείται στη μισή τιμή.

· Το έντυπο αίτησης θα αποστέλλεται ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο­μείου στο edippak-secretary@ucy.ac.cy.

Όλα τα μέλη μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για τις διαθέσιμες περιό­δους στην ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ στον ακόλουθο Πίνακα Κενών Διαμερισμάτων.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΙΠΠΑΚ,

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

Read More »

Προσφορές από Υδροπάρκα

Αγαπητά μας μέλη,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για τις προνομιακές τιμές που προσφέρουν τα υδροπάρκα «Fasouri Watermania Waterpark» στη Λεμεσό και «WaterWorld Themed Waterpark» στην Αγία Νάπα αποκλειστικά για τα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Fasouri Watermania Waterpark

Τιμή εισόδου:

· €17 ανά άτομο ηλικίας 12 ετών και άνω

· €10 ανά παιδί ηλικίας 3 έως 11 ετών

· Ελεύθερη είσοδος για παιδιά μέχρι 2 ετών

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν με τους ακόλουθους όρους:

1. Τα μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν στο ταμείο την κάρτα μέλους της ΕΔΙΠΠΑΚ

2. Η προσφορά ισχύει για τα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ, συζύγους και παιδιά

3. Οι τιμές δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή για την πραγματοποίηση πάρτι εντός του υδροπάρκου

4. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου 2019

WaterWorld Themed Waterpark

Τιμή εισόδου:

· €25 ανά άτομο ηλικίας 13 ετών και άνω και €14 ανά παιδί ηλικίας 3 έως 12 ετών για Δευτέρα έως Παρασκευή

· €19 ανά άτομο ηλικίας 13 ετών και άνω και €12 ανά παιδί ηλικίας 3 έως 12 ετών για Σαββατοκύριακο

· Ελεύθερη είσοδος για παιδιά μέχρι 2 ετών

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν με τους ακόλουθους όρους:

1. Τα μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν στο ταμείο την κάρτα μέλους της ΕΔΙΠΠΑΚ

2. Η προσφορά ισχύει για τα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ, συζύγους και παιδιά με ανώτατο όριο τα πέντε (5) άτομα

3. Η προσφορά δεν μεταφέρεται, δεν μεταπωλείται, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά και δεν έχει χρηματική αξία

4. Το υδροπάρκο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί προσφορά εάν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και τις προϋποθέσεις. Οι τιμές εισόδου δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ,

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Read More »

Φεστιβάλ “εις λήδραν 19”

Αγαπητά μας μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει οχτώ διπλές προσκλήσεις για το τετραήμερο φεστιβάλ «εις λήδραν 19», το οποίο θα διεξαχθεί από την ερχόμενη Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019 μέχρι και την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019, στο χώρο της Παραμυθούπολης στη Λευκωσία.

Οι προσκλήσεις έχουν παραχωρηθεί, μέσω  κλήρωσης,  στα ακόλουθα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ ως εξής:

Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019

1. Πέτρου Καλορκώτη Δέσπω

2. Σωφρονίου Άκης

Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019

1. Ξενοφώντος Φαίδρος

2. Χρίστου Κάλια

Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019

1. Κούσπαρου Νίκη

2. Ιωάννου Μάρω

Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2019

1. Χριστοφόρου Γιάννος

2. Ανδρέου Σοφία

Με την παρούσα ανακοίνωση, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στους διοργανωτές του φεστιβάλ «εις λήδραν 19» για την ευγενική χορήγηση των δωρεάν προσκλήσεων για τα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ,

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Read More »

Ενημέρωση Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ

Αγαπητά μας μέλη,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για διάφορα σημαντικά θέματα που μας απασχολούν ως ακολούθως:

1. Αποκοπές μισθών

Σχετικά με τις αποκοπές από τις μηνιαίες απολαβές του προσωπικού, η ΕΔΙΠΠΑΚ έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τις αρχές του ΠΚ με την οποία καλεί το Πανεπιστήμιο όπως συμμορφωθεί και εφαρμόσει άμεσα και τάχιστα τις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, ζητούμε  τον άμεσο τερματισμό των αποκοπών επί των μηνιαίων μισθών και καλούμε το ΠΚ να δώσει οδηγίες όπως επιστραφούν όλα τα ποσά που παράνομα και αντισυνταγματικά αποκόπηκαν από τους μισθούς μας. H ΕΔΙΠΠΑΚ αξιολογεί όλα τα δεδομένα και σε συνεννόηση με το νομικό της σύμβουλο θα επανέλθει σύντομα με νεότερη ενημέρωση.

2. Νέες και παγοποιημένες θέσεις & θέσεις προαγωγής

Η ΕΔΙΠΠΑΚ ζήτησε με επιστολή της την άμεση αποπαγοποίηση και προκήρυξη των νέων θέσεων εργασίας καθώς και των θέσεων προαγωγής οι οποίες βρίσκονται στον προϋπολογισμό του ΠΚ για το τρέχον έτος. Ζητά επίσης την κατά σειρά προτεραιότητας κατανομή τους, βάσει των πραγματικών αναγκών του Οργανισμού.

3. Μονιμοποίηση Συμβασιούχων

Σε συνέχεια των αναφορών που έγιναν από την ΥΑΔ τον Μάρτιο του 2017 αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης των Συμβασιούχων συναδέλφων, η ΕΔΙΠΠΑΚ πίεσε επανειλημμένα την ΥΑΔ όπως παρουσιάσει τον τρόπο υλοποίησης της συγκεκριμένης εξαγγελίας. Στη συνέχεια πρωτοστάτησε στη δημιουργία καταλόγου ο οποίος παρουσίαζε τα ακριβή στοιχεία με τα οποία προκηρύχθηκαν και εν συνεχεία πληρώθηκαν οι εν λόγω θέσεις. Το θέμα προωθήθηκε στη ΣΕΔΙΠ και υπήρξε εισήγηση από την ΥΑΔ για αίτημα προς την Πολιτεία για μονιμοποίηση των Συμβασιούχων συναδέλφων, ανάλογα με τον τρόπο και το χρόνο της πρόσληψης τους. Θέση μας είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει τμηματική μονιμοποίηση, αλλά ταυτόχρονη για όλους τους συναδέλφους. Ακολούθησε η παραίτηση του τέως Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης κ. Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμείνει στάσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Πρυτανείας, το επαναφέραμε  επιτακτικά, θέτοντας το όπως πάντα ανάμεσα στις προτεραιότητες μας για επίλυση. Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται, προχωρήσαμε σε αποστολή νέας  επιστολής, με την οποία καλούμε  το ΠΚ να ξεκαθαρίσει τη θέση του ενημερώνοντας επίσημα τους συναδέλφους,  για το πως χειρίζεται το εν λόγω θέμα και τι σκοπεύει να πράξει σχετικά. Είναι δικαίωμα του κάθε συναδέλφου να γνωρίζει τις προθέσεις του Οργανισμού ώστε να έχει ξεκάθαρη εικόνα και να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις που αφορούν το εργασιακό του μέλλον.

4. Επιστολή σχετικά με το GDPR

Λόγω της μεγάλης κωλυσιεργίας που παρατηρείται εκ μέρους του ΠΚ να επιληφθεί των θεμάτων που αφορούν τη νομοθεσία για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και παράλληλα του κινδύνου που ελλοχεύει άτομα του προσωπικού να μείνουν εκτεθειμένα εκτελώντας τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, η ΕΔΙΠΠΑΚ απέστειλε επιστολή προς τις αρχές του Πανεπιστημίου απαιτώντας ενημέρωση και κατάλληλη εκπαίδευση των μελών του ΔΠ. Η ΕΔΙΠΠΑΚ δεν πρόκειται να ανεχθεί  θυματοποίηση οποιουδήποτε μέλους της, το οποίο διαχειρίζεται  προσωπικά δεδομένα εκτελώντας τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, λόγω παράληψης του Οργανισμού να συμμορφωθεί με το GDPR και να ενημερώσει σχετικά όλους τους επηρεαζόμενους.

5. Συναντήσεις με ΑΔΣΟΔ

Το Προεδρείο της ΕΔΙΠΠΑΚ έχει τακτικές συναντήσεις με τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης σε μια προσπάθεια να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα που μας απασχολούν (προϋπολογισμός, μονιμοποίηση και προβλήματα συμβασιούχων, συλλογική σύμβαση κτλ), ώστε να προχωρήσουμε  στην επίλυση τους το συντομότερο,  με τον καλύτερο δυνατό  τρόπο.

6. Ομαδική ασφάλιση ζωής μελών ΕΔΙΠΠΑΚ

Έχει ανανεωθεί για τρίτη συνεχή χρονιά το συμβόλαιο για την ομαδική ασφάλιση ζωής των μελών της ΕΔΙΠΠΑΚ. Είναι σε ισχύ από την 01/05/2019. Υπενθυμίζουμε ότι τα μέλη που συμμετέχουν στο σχέδιο είναι ασφαλισμένα για:

α) ασφάλεια ζωής €5000 και

β) ασφάλεια για σοβαρές ασθένειες €5000.

Εν κατακλείδι μέσα στα πλαίσια των δράσεων μας έχουμε συντάξει πολλές επιστολές προς τις αρχές του ΠΚ και προβαίνουμε με ποικίλους τρόπους με παρεμβάσεις στα διάφορα θέματα που μας απασχολούν είτε καθολικά είτε ατομικά. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι παραμένουμε πάντοτε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε εργασιακό θέμα σας απασχολεί και είμαστε πάντοτε ανοικτοί σε εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις.

ΔΣ ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Διαθέσιμα Διαμερίσματα για το καλοκαίρι

Αγαπητά μας μέλη,

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας με κλήρωση για παραχώρηση των Εξοχικών Διαμερισμάτων, παραμένει αριθμός περιόδων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα (Στούντιο και ενός υπνοδωματίου).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

· Η παραχώρηση των διαθέσιμων διαμερισμάτων θα γίνεται με κλήρωση.  Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη τα οποία δεν έχουν κληρωθεί την καλοκαιρινή περίοδο των δύο (2) προηγούμενων ετών

· Για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση θα μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένο το «έντυπο 1» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο edippak-secretary@ucy.ac.cy από αύριο Πέμπτη 23 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και ώρα 2:30 μμ., (δήλωση προτίμησης μέχρι 4 επιλογές)

· Η παραχώρηση των διαμερισμάτων θα γίνεται μόνο για συγκεκριμένες περιόδους (3ήμερα και 4ήμερα)

· Η κράτηση θα επιβεβαιώνεται με την ολοκλήρωση της πληρωμής μέχρι την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019 και ώρα 2:00μμ

· Οι πολύτεκνοι δικαιούνται στην αίτησή τους για διαμονή σε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, όπως αιτηθούν και το studio (σε περίπτωση που είναι διαθέσιμο στη συγκεκριμένη περίοδο) το οποίο παραχωρείται στη μισή τιμή.

Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που θα παραμείνουν διαθέσιμα διαμερίσματα, αυτά θα παραχωρούνται για τις συγκεκριμένες περιόδους (3ήμερα και 4ήμερα) κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης και πληρωμής.  Το κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για όσες περιόδους επιθυμεί (διαδοχικές και μη).

Όλα τα μέλη μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για τις διαθέσιμες περιόδους στην ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ στον ακόλουθο Πίνακα Κενών Διαμερισμάτων.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

Read More »

Ερωτηματολόγιο για εκδηλώσεις ΕΔΙΠΠΑΚ

Αγαπητά μας μέλη,

Παρακαλούμε όπως αφιερώσετε λίγα λεπτά από τον πολύτιμο εργασιακό σας χρόνο, για τη συμπλήρωση του ακόλουθου ερωτηματολογίου σχετικά με τις εκδηλώσεις της ΕΔΙΠΠΑΚ μέχρι τις 20/05/2019.

Η έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση των εισηγήσεων και δυνατότητα εφαρμογής τους, με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών/δραστηριοτήτων που προσφέρονται από τη Συντεχνία.

Ερωτηματολόγιο

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Αποκοπές από τις μηνιαίες απολαβές ΔΥ

Αγαπητά μας μέλη,

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 29 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματική τη Νομοθεσία που επηρεάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Ειδικότερα οι Νόμοι 191(Ι)/2011, 168(Ι)/2012 και 113(Ι)/2011 (ο οποίος στη συνέχεια καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Νόμο 216(Ι)/2012) κρίθηκαν ότι παραβιάζουν τα Άρθρα 23.2 και 23.3 του Συντάγματος.

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, η ΕΔΙΠΠΑΚ έχει αποστείλει επιστολή (ημερομηνίας 18 Απριλίου 2019) προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την οποία καλεί το Πανεπιστήμιο όπως συμμορφωθεί και εφαρμόσει άμεσα και τάχιστα τις πιο πάνω αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου, και σύμφωνα με τις Αρχές και τους Νόμους της Χρηστής Διοίκησης, να τερματίσει άμεσα τις αποκοπές επί των μηνιαίων μισθών μας και συναφώς επέλθει άμεση και πλήρης συμμόρφωση του Πανεπιστημίου με αυτές, με δεδομένο ότι οι μισθολογικές αποκοπές πλέον, στερούνται νομικού υποβάθρου, αφού έχουν κριθεί ως αντισυνταγματικές.

Η ΕΔΙΠΠΑΚ, καλεί επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου να δώσει οδηγίες όπως μας επιστραφούν όλα τα ποσά που παράνομα και αντισυνταγματικά αποκόπηκαν από τους μισθούς μας.

Θα σας κρατούμε ενήμερους για τις εξελίξεις του θέματος.

Δ.Σ. ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »