ΕΔΙΠΠΑΚ

News

Εκπρόσωπος ΔΠ στο Συμβούλιο

Υποστήριξη υποψηφιότητας Ανδρέα Κ. Ανδρέου για τη θέση του Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ΕΔΙΠΠΑΚ ενημερώνει το Διοικητικό Προσωπικό του ΠΚ, για τη στήριξη της υποψηφιότητας του συναδέλφου Ανδρέα Ανδρέου, Λειτουργού Α’ στη Βιβλιοθήκη,  στη θέση του Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους εξής λόγους:

  1. Είναι γνώστης όλων των συνδικαλιστικών και άλλων θεμάτων που απασχολούν το διοικη­τικό προσωπικό λόγω της θέσης του, της μακρόχρονης παρουσίας του στο ΠΚ όσο και της ενασχόλησης του με τα κοινά.
  2. Συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές για εργασιακά θέματα εργαζόμενος πάντα με ζήλο, σο­βαρότητα και μεθοδικότητα.
  3. Επιδίωξε μέσα από τη συμμετοχή του στα συνδικαλιστικά τη βελτίωση των συνθηκών ερ­γασίας του συνόλου του προσωπικού.

Περαιτέρω η ΕΔΙΠΠΑΚ ενημερώνει το σύνολο του Διοικητικού Προσωπικού ότι έχει διαφωνήσει ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών, λόγω των ιδιαζουσών συνθήκων εργασίας που επικρατούν λόγω πανδημίας και έχει ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση του ΠΚ.  Συγκεκριμένα έχει καλέσει γραπτώς τη Διεύθυνση όπως διεξάγει διαδικτυακή Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Προσωπικού, στην οποία να ζητηθεί η έγκριση της διεξαγωγής της ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα.

Η ΕΔΙΠΠΑΚ θεωρεί ότι η μειωμένη παρουσία προσωπικού στις διάφορες οντότητες του ΠΚ, η οποία ορθά λήφθηκε από τη διεύθυνση του ΠΚ για αντιμετώπιση της πανδημίας, αποτελεί εκ των πραγμάτων αποτρεπτικό παράγοντα στην αθρόα συμμετοχή του προσωπικού στην ψηφοφορία με φυσική παρουσία, σε μια τόσο σημαντική διαδικασία για την ανάδειξη του Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο του ΠΚ, θέση που αποτελεί τη σημαντικότερη κατάκτηση του διοικητικού προσωπικού στο ΠΚ.

Το ΠΚ διαθέτει την τεχνογνωσία και τα εργαλεία για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με ηλεκτρονι­κά μέσα που διασφαλίζουν το αδιάβλητο των εκλογών.

Με εκτίμηση,

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Εκπρόσωπος ΔΠ στο Συμβούλιο

Υποστήριξη υποψηφιότητας Ανδρέα Κ. Ανδρέου για τη θέση του Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμ­βούλιο του Πανεπιστημίου, η ΕΔΙΠΠΑΚ στηρίζει την υποψηφιότητα του συναδέλ­φου Ανδρέα Κ. Ανδρέου.

Ο Ανδρέας εργάζεται στη Βιβλιοθήκη υπηρετώντας στη θέση του Λειτουργού Α’. Παράλληλα με τα εργασιακά του καθήκοντα, έχει εκπροσωπήσει επάξια την Ε­ΔΙΠΠΑΚ και τα μέλη της από τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα της ΕΔΙΠΠΑΚ συμμετέχοντας σε διάφορες επιτροπές του Πανεπιστημίου σχετικά με σημαντικά θέματα που απασχολούν το Διοικητικό Προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ, εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο, εργατικότητα και μεθοδικότητα, επιδιώκοντας τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του Προσωπικού. Είναι γνώστης όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει δια­χρονικά το Προσωπικό, μέσα από την καθημερινή του επαφή με τους συναδέλ­φους του, εξαιτίας των απαιτήσεων της θέσης εργασίας του.

Έχοντας υπόψη μας την αγάπη του για τον Οργανισμό μας και τον προσανατολι­σμό του στο συλλογικό στόχο του Πανεπιστημίου για αριστεία, είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσει να διεκπεραιώσει με επιτυχία τα καθήκοντα που θα του ανατε­θούν, έχοντας ως γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του συνόλου του Προ­σωπικού.

Σας καλούμε λοιπόν αγαπητά μας μέλη, όπως εμπιστευτείτε τον συνάδελφο Αν­δρέα Κ. Ανδρέου για την εκπροσώπησή μας στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, μια θέση η οποία προϋποθέτει από τον υποψήφιο σοβαρότητα, πυγμή και σθέ­νος, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που θα του παρουσιάζο­νται.

Ας πορευτούμε προς την εκπροσώπησή μας με ένα υποψήφιο, ο οποίος διακα­τέχεται από το αίσθημα του δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης για ένα καλύτερο μέλλον για το Διοικητικό Προσωπικό.

Με εκτίμηση,

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Επαναλειτουργία Διαμερισμάτων

Παραχώρηση Εξοχικών Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ – Επαναλειτουργία Διαμερισμάτων

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της προηγούμενης μας ανακοίνωσης για τη διάθεση των διαμερισμάτων της ΕΔΙΠΠΑΚ στον Πρωταρά για την καλοκαιρινή περίοδο 2021, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την επαναλειτουργία του συγκροτήματος Kama Lifestyle από τις 14 Μαΐου 2021.

Όσα μέλη ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε κράτηση των διαμερισμάτων από τις 14 Μαΐου 2021 (checkin) έως και τις 18 Ιουνίου 2021 (checkout), μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο 2 (εκτός καλοκαιρινής περιόδου). Υπενθυμίζουμε ότι για αυτή την περίοδο, τα διαμερίσματα παραχωρούνται σε μέλη με σειρά προτεραιότητας υποβολής του Εντύπου και καταβολής αντίστοιχου ποσού.

Λόγω των συνθηκών της Πανδημίας, και του περιορισμένου χρόνου για τη διενέργεια της διαδικασίας των κληρώσεων, η παραχώρηση των διαμερισμάτων μέχρι τις 18/6/2021 (checkout), θα γίνεται ανεξάρτητα των καθορισμένων τριημέρων και τετραημέρων.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα διαμερίσματα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο Εξοχικά Διαμερίσματα ΕΔΙΠΠΑΚ.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

Read More »

Καλοκαίρι 2021

Παραχώρηση Διαμερισμάτων στον Πρωταρά – Καλοκαίρι 2021

Αγαπητά μας μέλη,

Χριστός Ανέστη, σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά με υγεία και οικογενειακή ευτυχία

Τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με την πανδημία COVID-19, μας υποχρεώνουν να ανατρέψουμε τον αρχικό μας προγραμματισμό σε σχέση με  την παραχώρηση των εξοχικών διαμερισμάτων στον Πρωταρά.

Στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων και στην προσπάθεια μας να προγραμματίσετε όσο το δυνατό έγκαιρα τις καλοκαιρινές σας διακοπές, η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) αποφάσισε την παραχώρηση των διαμερισμάτων για την περίοδο 18/06/2021 μέχρι 30/08/2021 με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη, 12/05/2021 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση των εξοχικών διαμερισμάτων της ΕΔΙΠΠΑΚ στον Πρωταρά για την καλοκαιρινή περίοδο 2021 (18/06/2021 – 30/08/2021).

Διευκρινίζεται ότι θα γίνει προσπάθεια εκ μέρους της Επιτροπής σε συνεργασία με την διεύθυνση του συγκροτήματος ώστε η καθαριότητα των διαμερισμάτων να γίνεται με σχολαστικότητα.  Ωστόσο, τα μέλη μας προτρέπονται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που θεωρούν ότι ενδείκνυνται, και να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής σύμφωνα και με τις εκάστοτε υποδείξεις και κατευθυντήριες γραμμές των Κυβερνητικών αποφάσεων.

Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω ισχύουν σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

  • Η παραχώρηση των διαμερισμάτων για την καλοκαιρινή περίοδο (18/6/2021 – 30/08/2021), θα γίνεται με κλήρωση.
  • Για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένο το «έντυπο 1» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο edippak-secretary@ucy.ac.cy μέχρι την Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021 και ώρα 2:30 μμ., (δήλωση προτίμησης μέχρι 4 επιλογές).
  • Η παραχώρηση των διαμερισμάτων θα γίνεται μόνο για συγκεκριμένες περιόδους (3ήμερα και 4ήμερα).
  • Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη τα οποία δεν έχουν κληρωθεί την καλοκαιρινή περίοδο των δύο (2) προηγούμενων ετών.
  • Η κλήρωση, στην οποία μπορείτε να παραστείτε εάν το επιθυμείτε, θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2021 στις 11:00 π.μ. στα γραφεία της ΕΔΙΠΠΑΚ (Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Αίθουσα Β102).
  • Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η διευθέτηση της πληρωμής θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 2:00μμ.
  • Σε περίπτωση μη αποδοχής/πληρωμής, το διαμέρισμα θα παραχωρείται στους επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα διαμερίσματα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο Εξοχικά Διαμερίσματα ΕΔΙΠΠΑΚ.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

 

Read More »

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Πρόσκληση συμμετοχής στην Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Αγαπητά μας μέλη,

Σας προσκαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.

Στόχος της επιτροπής είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, με σκοπό την ψυχαγωγία αλλά και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Συνάδελφοι με νέες ιδέες, ενέργεια και διάθεση που ενδιαφέρονται και θα ήθελαν να ενισχύσουν την επιτροπή, παρακαλούνται όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση edippak-secretary@ucy.ac.cy μέχρι τη Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Ευχές για το Πάσχα

Ευχόμαστε το Άγιο Φως της Αναστάσεως του Χριστού να φωτίζει την κάθε ημέρα οδηγώντας τον καθένα στον δρόμο της αγάπης, της ελπίδας και της αλληλεγγύης φέρνοντας σύντομα καλύτερες μέρες.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Κλαδικές Επιτροπές 2021-2023

Αγαπητά μας μέλη,

Σας ενημερώνουμε πως στις 15 και 16 Απριλίου 2021, είχαν διεξαχθεί οι Κλαδικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη των νέων Κλαδικών Επιτροπών της ΕΔΙΠΠΑΚ για τη διετία 2021-2023. Οι Κλαδικές Επιτροπές καταρτίστηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

1) Κλαδική 1 – Κλίμακες πρόσληψης Α8 και πάνω, στις οποίες ανήκουν οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, όλες οι βαθμίδες των Λειτουργών, Μηχανικών, Λογιστών, Εσωτερικών Ελεγκτών που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πρόεδρος: Στυλιανού Δώρα, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Αντιπρόεδρος: Χριστοφίδης Φάνος, Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής

Γραμματέας: Παχουλίδη Καλλιόπη, Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών

Μέλος: Μιλητός Χαράλαμπος, Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών

Μέλος: Βουρμάς Ευάγγελος, Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής

 

2) Κλαδική 2 – Κλίμακες πρόσληψης Α2-Α5-Α7, Α4-Α7, Α5-Α7, Α5-Α7-Α8 στις οποίες ανήκουν όλες οι βαθμίδες Βοηθών Λειτουργών Πανεπιστημίου, όλες οι βαθμίδες Λογιστικών Λειτουργών, όλες οι βαθμίδες Βοηθών Βιβλιοθήκης, όλες οι βαθμίδες Βοηθών Μηχανογράφησης και οι Τεχνικοί Μηχανικοί.

Πρόεδρος: Δημητρίου Πέτρου Χαρούλα, Βιβλιοθήκη

Αντιπρόεδρος: Χατζηπολλάς Χριστόφορος, Τεχνικές Υπηρεσίες

Γραμματέας: Μάτσα Άντζιη, Βιβλιοθήκη

Μέλος: Βράχα Μαρία, Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής

 

3) Κλαδική 3 – Κλίμακες πρόσληψης Α2-Α5-Α7, στις οποίες ανήκουν όλες οι βαθμίδες γραφέων, βοηθών γραφείου και τηλεφωνητών/τριών.

Πρόεδρος: Κωνσταντίνου Θέκλα, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Αντιπρόεδρος: Κυριάκου Αγγέλα, Τεχνικές Υπηρεσίες

Γραμματέας: Τσιντή Ευγενία, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Μέλος: Ηλία Στυλιάνα, Τεχνικές Υπηρεσίες

Μέλος: Σοφοκλέους Αθηνούλα, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

 

4) Κλαδική 4 – Κλίμακες πρόσληψης Ε ή Π στις οποίες ανήκουν όλοι οι ωρομίσθιοι όλων των ειδικοτήτων.

Πρόεδρος: Κέστωρας Γιαννάκης, Τεχνικές Υπηρεσίες

Αντιπρόεδρος: Καρακούσιης Χαράλαμπος, Τεχνικές Υπηρεσίες

Γραμματέας: Χατζηνικολάου Αργύρης, Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής

Μέλος: Σφογγαράς Κυριάκος, Τεχνικές Υπηρεσίες

Μέλος: Νικολάου Νίκος, Βιβλιοθήκη

 

5) Κλαδική 5 – Όλοι οι Συμβασιούχοι του Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως βαθμίδας, κλίμακας εισδοχής ή διάρκεια σύμβασης.

Πρόεδρος: Λοΐζου Εύα, ΠΜΜΠ

Αντιπρόεδρος: Σοφοκλέους Νίκη, ΒΝΕΣ

Γραμματέας: Δημητρούδη Δέσπω, Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής

Μέλος: Προκοπίου Λούης, Βιβλιοθήκη

Μέλος: Πραστίτης Κωνσταντίνος, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας

 

Οι πρόεδροι των Κλαδικών Επιτροπών θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΙΠΠΑΚ.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Διαδικτυακές Κλαδικές Συνελεύσεις

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της πρόσκλησης μας στις ετήσιες Γενικές και Εκλογικές Κλαδικές Συνελεύσεις, σας αποστέλλουμε παρακάτω τους συνδέσμους ανά κλαδική, στους οποίους μπορείτε να εγγραφείτε και να συμμετέχετε:

15 Απριλίου 2021

11:00-11:45: Κλαδική ΚΛ1 πατήστε εδώ

12:00-12:45: Κλαδική ΚΛ2 πατήστε εδώ

13:00-13:45: Κλαδική ΚΛ3 πατήστε εδώ

16 Απριλίου 2021 

11:00-11:45: Κλαδική ΚΛ4 πατήστε εδώ

12:00-12:45: Κλαδική ΚΛ5 πατήστε εδώ

Κατά τις πιο πάνω συνελεύσεις θα διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη των κλαδικών επιτροπών, οι Πρόεδροι των οποίων θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Σύμφωνα με το καταστατικό οι κλαδικές έχουν ως εξής:

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ1

Κλίμακες πρόσληψης Α8 και πιο πάνω στις οποίες ανήκουν, οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, όλες οι Βαθμίδες των Λειτουργών, Μηχανικών, Λογιστών, Εσωτερικών Ελεγκτών που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ2

Κλίμακες πρόσληψης Α2-Α5-Α7, Α4-Α7, Α5-Α7, Α5-Α7-Α8 στις οποίες ανήκουν όλες οι βαθμίδες Βοηθών Λειτουργών Πανεπιστημίου, όλες οι βαθμίδες Λογιστικών Λειτουργών, όλες οι βαθμίδες Βοηθών Βιβλιοθήκης, όλες οι βαθμίδες Βοηθών Μηχανογράφησης και οι Τεχνικοί Μηχανικοί.

Κλαδικές Επιτροπή Κλάδου ΚΛ3

Κλίμακες πρόσληψης Α2-Α5-Α7, στις οποίες ανήκουν όλες οι βαθμίδες γραφέων, βοηθών γραφείου και τηλεφωνητών/τριών.

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ4

Κλίμακες πρόσληψης Ε ή Π στις οποίες ανήκουν όλοι οι ωρομίσθιοι όλων των ειδικοτήτων.

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ5

Όλοι οι Συμβασιούχοι του Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως βαθμίδας, κλίμακας εισδοχής ή διάρκειας σύμβασης.

Σημειώνουμε ότι οι Συμβασιούχοι δύνανται να συμμετέχουν και στις Κλαδικές που αντιστοιχούν στις Κλίμακες Πρόσληψής τους, πέραν της Κλαδικής ΚΛ5.

Για την πραγματοποίηση των Κλαδικών Γενικών Συνελεύσεων έχει δοθεί σχετική  άδεια από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Κλαδικές Εκλογικές Συνελεύσεις

Αγαπητά μας μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στις Κλαδικές Συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

15 Απριλίου 2021

11:00-11:45: Κλαδική ΚΛ1

12:00-12:45: Κλαδική ΚΛ2

13:00-13:45: Κλαδική ΚΛ3

16 Απριλίου 2021 

11:00-11:45: Κλαδική ΚΛ4

12:00-12:45: Κλαδική ΚΛ5

Κατά τις πιο πάνω συνελεύσεις θα διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη των κλαδικών επιτροπών, οι Πρόεδροι των οποίων θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στις διαδικτυακές συνελεύσεις και τους αντίστοιχους συνδέσμους θα τους λάβετε αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με το καταστατικό οι κλαδικές έχουν ως εξής:

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ1

Κλίμακες πρόσληψης Α8 και πιο πάνω στις οποίες ανήκουν, οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, όλες οι Βαθμίδες των Λειτουργών, Μηχανικών, Λογιστών, Εσωτερικών Ελεγκτών που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ2

Κλίμακες πρόσληψης Α2-Α5-Α7, Α4-Α7, Α5-Α7, Α5-Α7-Α8 στις οποίες ανήκουν όλες οι βαθμίδες Βοηθών Λειτουργών Πανεπιστημίου, όλες οι βαθμίδες Λογιστικών Λειτουργών, όλες οι βαθμίδες Βοηθών Βιβλιοθήκης, όλες οι βαθμίδες Βοηθών Μηχανογράφησης και οι Τεχνικοί Μηχανικοί.

Κλαδικές Επιτροπή Κλάδου ΚΛ3

Κλίμακες πρόσληψης Α2-Α5-Α7, στις οποίες ανήκουν όλες οι βαθμίδες γραφέων, βοηθών γραφείου και τηλεφωνητών/τριών.

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ4

Κλίμακες πρόσληψης Ε ή Π στις οποίες ανήκουν όλοι οι ωρομίσθιοι όλων των ειδικοτήτων.

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ5

Όλοι οι Συμβασιούχοι του Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως βαθμίδας, κλίμακας εισδοχής ή διάρκειας σύμβασης.

Σημειώνουμε ότι οι Συμβασιούχοι δύνανται να συμμετέχουν και στις Κλαδικές που αντιστοιχούν στις Κλίμακες Πρόσληψής τους, πέραν της Κλαδικής ΚΛ5.

Για την πραγματοποίηση των Κλαδικών Γενικών Συνελεύσεων έχει δοθεί σχετική  άδεια από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Αποτελέσματα Εκλογών ΓΣ 2021

Αγαπητά μας Μέλη,

 Σε συνέχεια της σημερινής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΙΠΠΑΚ σας ενημερώνουμε για τα εκλογικά αποτελέσματα.

 ΔΣ ΕΔΙΠΠΑΚ

Ψήφισαν: 164 Μέλη, Έγκυρα: 164, Λευκά: 0, Άκυρα: 0

 Έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο οι:

 1. Κωνσταντίνου Σάββας με 143 ψήφους

2. Παπαπέτρου Βάσω με 119 ψήφους

3. Σοφοκλέους Σπυρούλλα με 117 ψήφους

4. Στεφανή Λαζαρίδη Έλενα με 98 ψήφους

5. Λάμπρου Δέσποινα με 97 ψήφους

6. Κωνσταντίνου Μάριος με 85 ψήφους

7. Τομάζου Μάριος με 75 ψήφους

 Επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι:

 1. Κάππελος Καλλής με 50 ψήφους

2. Βουρμάς Ευάγγελος με 47 ψήφους

  ΔΕΔΕ

Ψήφισαν: 164 Μέλη, Έγκυρα: 158, Λευκά: 3, Άκυρα: 3

 Έχουν εκλεγεί στη Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ οι:

 1. Ιωάννου Φίλιππος με  91 ψήφους

2. Κυριάκου Αγγέλα με  82 ψήφους

 Επιλαχόντες για τη ΔΕΔΕ είναι οι:

 1. Σολομωνίδου Μαρία με 71 ψήφους

2. Καρακούσιης Χαράλαμπος με 60 ψήφους

 Με βάση το καταστατικό, τυχόν ενστάσεις εναντίον των αποτελεσμάτων των εκλογών μπορούν να υποβληθούν από τα Μέλη προς την Εφορευτική Επι­τροπή, νοουμένου ότι θα παραδοθούν σε ένα Μέλος της Κλαδικής Επιτρο­πής που ανήκουν, μέχρι τις 14:30 της Τετάρτης, 24 Μαρτίου 2021.  

 Χρίστου Κάλια

Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής

Read More »