ΕΔΙΠΠΑΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το γραφείο της ΕΔΙΠΠΑΚ στεγάζεται στο Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”, στο γραφείο Β102.

Τηλ.: 2289 – 4440

fax: 22895071

email: edippak@ucy.ac.cy