ΕΔΙΠΠΑΚ

History

Η Ένωση Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ. ιδρύθηκε την 28 Μαρτίου 2003 μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διοικητικού Προσωπικού. Η ΕΔΙΠΠΑΚ είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με τον περί συντεχνιών νόμου με αριθμό μητρώου 946.

Πριν την ίδρυση της Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ. το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου ήταν διασπασμένο σε ξεχωριστές συντεχνίες. Εν τη σοφία τους τα μέλη των μικρότερων συντεχνιών διέκριναν ότι η συνένωση τους σε μια μεγαλύτερη και ανεξάρτητη συντεχνία θα ήταν προς όφελος του συνόλου του διοικητικού προσωπικού. Έτσι και έγινε.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.