Ομαδική Ασφάλιση Μελών

Η ΕΔΙΠΠΑΚ διατηρεί, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τα μέλη, Ομαδική Ασφάλιση των Μελών της, με την ασφαλιστική εταιρεία EuroLife.
Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τους όρους του συμβολαίου και τον πίνακα παροχών, καθώς και τα αρχικά έντυπα τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται σε περίπτωση απαίτησης. Όσον αφορά τις σοβαρές ασθένειες, ανάλογα με την ασθένεια υπάρχουν και τα αντίστοιχα έντυπα. Η κάθε περίπτωση αξιολογείται από το αρμόδιο τμήμα διαχείρισης των απαιτήσεων της ασφαλιστικής εταιρείας, το οποίο δύναται να ζητήσει οτιδήποτε επιπρόσθετο.
Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε απευθείας με τον προσωπικό λειτουργό εξυπηρέτησης, Διευθυντή Εταιρικών και Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων, στα τηλέφωνα 22124202 και 22124127 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο yiannos.moyseos@eurolife.bankofcyprus.com

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 5000136

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΩΦΕΛΗΜΑΤΟΣ

blue pills and scrabble tiles on a planner