ΕΔΙΠΠΑΚ

Mission

Αποστολή μας:

Η ανάδειξη των ζητήμάτων που απασχολούν όλο το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και η προώθηση αυτών προς επίλυση. Επίσης η βελτίωση των συνθηκών και όρων εργασίας όλου του Προσωπικού προς βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής τους.

Όραμα μας:

Να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που να αποτελεί πρότυπο για όλους τους σύγχρονους οργανισμούς της Κύπρου, το οποίο να δίνει ευκαιρίες και κίνητρα στο προσωπικό για να αναπτύξει δημιουργικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προς όφελος ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.