ΕΔΙΠΠΑΚ

Portfolio

Γενική Συνέλευση 2017

Η 14η Γενική Συνέλευση Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ πραγματοποιήθηκε στις 02 Μαρτίου 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε γενική ενημέρωση για τα σημαντικά εργασιακά προβλήματα του Διοικητικού Προσωπικού, καθώς και για τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΙΠΠΑΚ κατά το προηγούμενο έτος.
Της ενημέρωσης ακολούθησαν εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2017 – 2019.