ΕΔΙΠΠΑΚ

Portfolio

Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ 2019

Η Γενική και Εκλογική Συνέλευση των Μελών της ΕΔΙΠΠΑΚ πραγματοποιήθηκε στις 07 Μαρτίου 2019, με την αθρόα συμμετοχή των μελών μας.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκαν τα θέματα που απασχόλησαν την ΕΔΙΠΠΑΚ κατά τη διάρκεια του τελυεταίου έτους, κάνοντας ταυτόχρονα απολογισμό της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εργάστηκε για την επίλυση των συνδικαλιστικών και όχι μόνο θεμάτων του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου μας κατά τη διετία 2017 – 2019. Στη Γενική Συνέλευση παρόντες ήταν ο Ελεγκτής και ο Σύμβουλος της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΙΠΠΑΚ για τα έτη 2019 – 2021. Υποψηφιότητα είχαν υποβάλλει έντεκα (11) μέλη, από τα οποία εξελέγησαν οι εφτά (7) νέοι αξιωματούχοι της συντεχνίας.