ΕΔΙΠΠΑΚ

Portfolio

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ 2018

Στις 23 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΔΙΠΠΑΚ, κάτα την οποία έγινε παρουσίαση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΙΠΠΑΚ και ανάλυση των σημαντικών θεμάτων που απασχολούν το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.